Bản tin điện tử cải cách hành chính số 06 (18/02/2021)
Tiếp tục tạo ra mảng xanh và nâng cao phòng trào rèn luyện thể thao (24/12/2020)
Lễ khởi công Công trình Chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (13/10/2020)
Quận 9 -Tổng kết phong trào 200 ngày thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp (08/10/2020)
Quận 9 Biểu dương 67 “Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập” tiêu biểu (01/10/2020)
Quận 9: Khởi công xây dựng công viên phường Phú Hữu (25/09/2020)
Tiếp Đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Quận 9 (26/08/2020)
Tuyên truyền Nghị định số16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt nam tại Quận 9 (10/06/2020)
ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP NGÀY 05/3/2020 CỦA CHÍNH PHỦ (29/05/2020)
Tập huấn công tác Văn thư, theo Nghị định 30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ (29/05/2020)
Về việc bổ sung hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất bị thu hồi thuộc phần diện tích 40,997ha nằm trong ranh quy hoạch dự án Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (25/05/2020)
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (21/05/2020)
QUY TRÌNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (21/05/2020)
QUY TRÌNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (21/05/2020)
QUY TRÌNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (21/05/2020)
Xem theo ngày:
Xem