title

Quận 9 - Hội thao quốc phòng năm 2019
Thứ sáu, 29/03/2019, 03:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

        Sáng  28/3/2019, Hội thao quốc phòng Quận 9 năm 2019 đã chính thức khai mạc tại Ban Chỉ huy Quân sự Quận. Dự Lễ khai mạc và tham dự đoàn chủ tịch có đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thành, UV.BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 9.

 

Quang cảnh buổi lễ duyệt binh

 

        Xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ của Hội thao quốc phòng là hết sức quan trọng nhằm xây dựng, huấn luyện cho lực lượng vũ trang nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh là góp phần xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân ở địa phương, là góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, là góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hội thao quốc phòng nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu năm 2019.

         Để có kết quả tốt trong hội thao, trong những năm qua Quận 9 không ngừng quan tâm thường xuyên củng cố kiện toàn Ban chỉ huy Quân sự các cấp, chú trọng xây dựng lực lượng đặc biệt là xây dựng chất lượng chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ, tập trung tập huấn - huấn luyện cho các đối tượng thành phần theo kế hoạch có kết quả, quan tâm đến công tác bảo đảm sinh hoạt, ăn, ở và trang bị - phương tiện phục vụ nhiệm vụ trọng tâm. Mặt khác, phải gắn kết nhiệm vụ cấp trên giao, giữ mối quan hệ đoàn kết học hỏi và giúp đỡ của các cơ quan, ngành dọc cấp trên; dựa vào sự lãnh đạo của Đảng điều hành của chính quyền để phát huy sức mạnh tổng hợp;  xây dựng mối quan hệ đoàn kết từ trong nội bộ, lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ – chiến sĩ  và các ban ngành đoàn thể nhân dân. Hội thao quốc phòng cũng nhằm nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ mục tiêu được giao và sẵn sàng bổ sung chi viện cho cấp trên khi có yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND Quận 9 phát biểu

 

         Thay mặt lãnh đạo Quận ủy - UBND Quận, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND Quận 9  mong muốn cán bộ - chiến sĩ LLVT Quận phải thường xuyên rèn luyện để không ngừng nâng cao về bản lĩnh chính trị, sẵn sàng chiến đấu cao, trưởng thành về mọi mặt, chúng ta cần phải hiểu rằng xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc là 02 nhiệm vụ chiến lược phải được tiến hành song song nhất là trong giai đoạn hiện nay. Sau 38 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta đã đạt được những thành quả to lớn trên nhiều lĩnh vực, hôm nay đất nước đã thực sự hội nhập và phát triển mở ra nhiều thời cơ và thuận lợi. Song không vì thế mà chúng ta lơ là mất cảnh giác. Chúng ta phải xác định rõ: Trong bất kỳ tình huống nào, bất kỳ giai đoạn cách mạng nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đề cao cảnh giác với âm mưu chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch để bảo vệ đất nước./.

                                                                                                              

Số lượng lượt xem: 35