title

Lực lượng Công nhân lao động Quận 9 hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước
Thứ ba, 23/04/2019, 03:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

        Sáng ngày 1/4, tại  Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 9. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 9 Nguyễn Hạnh Thảo, thay mặt đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động quận, bày tỏ sự đồng tình, hưởng ứng và động viên toàn thể công nhân, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận với tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quận năm 2019. Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 gồm 2 đợt như sau:

         - Đợt 1: từ nay đến ngày 30/6/2019

         - Đợt 2: từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019   

        Với các danh hiệu đăng ký thi đua 10 tập thể nhận cờ , 30 tập thể nhận bằng khen của UBND Thành phố. 100% đơn vị tiên tiến trong đó có 50% là tập thể lao động xuất sắc. Có ít nhất 5 cá nhân chiến sỉ thi đua Thành phố, 98 lao động tiên tiến trong đó có 10% là Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 9 Nguyễn Hạnh Thảo, hưởng ứng phong trao thi đua yêu nước do Chủ tịch UBND Quận 9 phát động.

1Để thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua như trên,  đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động sẽ tập trung thực hiện 6 trọng tâm sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục và động viên công nhân, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Tổ chức sâu rộng và có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước do Quận, Thành phố phát động, trọng tâm là thực hiện chủ đề thi đua: ''Đổi mới-sáng tạo để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại" với khẩu hiệu hành động năm 2019 "Năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; Đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng về ngăn chăn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng. Tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước"; Nghị quyết số 13 của Quận ủy về "tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận"; thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Thực hiện cải cách hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; giải quyết kịp thời bức xúc của người dân, vướng mắc của doanh nghiệp.

  1. Tổ chức công đoàn các cấp và toàn thể đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Vận động đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, lao động để tạo ra các sản phẩm với năng suất cao, chất lượng tốt, từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước.

4. Tổ chức Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động. Tiếp tục xây dựng lực lượng chính trị nồng cốtcơ sở đủ khả năng quy tụ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

5. Tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác và các đợt sinh hoạt chính trị kịp thời phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú sang tổ chức Đảng xem xét, kết nạp.

6. Vận động công nhân, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì Người nghèo” "Quỹ vì biển đảo quê hương-vì tuyến đầu tổ quốc"…và các hoạt động xã hội, từ thiện khác do quận, thành phố phát động. Tổ chức các hoạt động thiết thực, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động chào mừng kỷ niệm 22 năm thành lập quận, hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

 

                                                                                                 

Số lượng lượt xem: 118