Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Thứ bảy, 23/02/2019, 20:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/2/2019, UBND Quận 9 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2018 và kết quả phát động phong trào thi đua cao điểm cải cách hành chính từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Trần Văn Bảy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận 9.

Đ/c Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy (bìa trái) và Đ/c Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận (bìa phải) tặng giấy khen tập thể xuất sắc.

 

Năm 2018, công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 9 có những bước chuyển tích cực. Điều kiện làm việc được đổi mới cơ bản, đội ngũ cán bộ công chức đang từng bước được hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình giải quyết công việc được cụ thể hoá, phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, công khai, minh bạch; xử lý công việc mang tính chuyên nghiệp hơn, thời gian giải quyết công việc được cụ thể rõ ràng tránh tình trạng hồ sơ trễ hạn mà không quy trách nhiệm cá nhân phụ trách. Ủy ban nhân dân quận đã quan tâm chỉ đạo các phòng ban chức năng triển khai thực hiện mô hình sáng kiến “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc giải quyết đúng hạn hồ sơ nhà đất”. Trong 09 tháng năm 2018, Quận 9 tiếp nhận 3.839 hồ sơ, đã giải quyết 3.477 hồ sơ đạt 90,57%, trong đó có 3.196 hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91,92%, trễ hạn 281 hồ sơ chiếm 8,08%, tồn trong hạn giải quyết 362 hồ sơ, chiếm 9,43% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận. Trong 03 tháng triển khai đợt thi đua cao điểm các giải pháp sáng kiến cải cách hành chính, bước đầu đạt hiệu quả nhất định, số lượng hồ sơ hành chính các lĩnh vực nhà đất gồm 06 thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết với tổng số 1.802 hồ sơ, kết quả giải quyết 1.695 hồ sơ đạt 94,06% (1.634 hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 96.4%, trễ hạn 61 hồ sơ chiếm 3.6%), tồn trong hạn giải quyết 107 hồ sơ chiếm 5.94% trong tổng số hồ sơ tiếp nhận.
Thực hiện tốt công tác công khai quy trình thủ tục, thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân và tổ chức biết, hạn chế thấp nhất việc hẹn nhiều lần, gây phiền hà cho người dân và tổ chức. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban nhân dân quận thực hiện cung cấp 27 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Hiện nay, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với hồ sơ đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng đã được vận hành khá tốt. Tuy nhiên tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ trên còn thấp.

Đ/c Đặng Thị Hồng Liên -  Bí thư Quận ủy, phát biểu chỉ đạo

Riêng trong 3 tháng triển khai đợt thi đua cao điểm các giải pháp sáng kiến cải cách hành chính tỷ lệ các cơ quan, đơn vị hoàn thành mục tiêu đề ra là 85%; số lượng hồ sơ hành chính các lĩnh vực nhà đất gồm 6 thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết với tổng số 1.802 hồ sơ, kết quả giải quyết 1.695 hồ sơ đạt 94,06%.
Dịp này, UBND Quận 9 tặng giấy khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2018. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên đề nghị, UBND quận cần tập trung giải pháp thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, đảm bảo 100% hồ sơ hành chính bị trễ hạn phải có Thư xin lỗi; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng; ban hành quy định và thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính của các đơn vị; xem công tác cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là phong trào thi đua để tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị; tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về “Dịch vụ công mức độ 3” để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã triển khai tại Quận 9; phát huy hiệu quả Tổ Tư vấn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Quận và 13 phường.
Đánh giá đúng thực chất mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và xem đây là thước đo hiệu quả công việc của cán bộ công chức, là cơ sở quan trọng để nhận xét mức độ hoàn thành của cán bộ công chức (chỉ tiêu Thành phố đặt ra tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính trong năm 2019 phấn đấu tỷ lệ người dân hài lòng trên 80%)..
Số lượng lượt xem: 86