title

Công bố Kết luận Thanh tra 1941/KL-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 9
Thứ ba, 09/07/2019, 13:28 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Về việc thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Long Phước, Quận 9 trong năm 2017, năm 2018, và quý I năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN 9

______

Số: /KL-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Quận 9, ngày tháng năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và

quản lý trật tự tây dựng trên địa bàn phường Long Phước, Quận 9

trong năm 2017, năm 2018 và quý I năm 2019.

_______________________

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 03 ngày 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Long Phước, Quận 9 trong năm 2017, năm 2018 và quý 01 năm 2019, từ ngày 09 tháng 4 năm 2019 đến ngày 23 tháng 5 năm 2019 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân phường Long Phước, Quận 9.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

Phường Long Phước được thành lập từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 với tổng diện tích đất tự nhiên là 2.450,7ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 1.409,61ha chiếm tỷ lệ 57,52%, diện tích đất phi nông nghiệp là 1.041,1ha chiếm tỷ lệ 42,48% và được chia thành 05 khu phố. Phường Long Phước là một vùng đất bao quanh bởi sông Đồng Nai và sông Tắc. Trên địa bàn phường với hơn 22 rạch lớn nhỏ với diện tích trên 700ha là đất kênh rạch, sông ngòi.

Trong niên độ thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phụ trách kinh tế là ông Huỳnh Văn Hiếu. Về việc phân công công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường của Ủy ban nhân dân phường như sau: về lĩnh vực địa chính (đất đai) do ông Lương Văn Bảy phụ trách từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến nay; về lĩnh vực xây dựng do ông Huỳnh Thanh Hồng phụ trách từ ngày 11 tháng 10 năm 2017 đến nay; về lĩnh vực san lấp, từ tháng 01 năm 2017 đến ngày 10 tháng 10 năm 2017 do ông Bùi Trung Kiên phụ trách; từ ngày 11 tháng 10 năm 2017 đến 30 tháng 9 năm 2018 ông Lương Văn Bảy phụ trách thêm lĩnh vực san lấp, đến ngày 01 tháng 10 năm 2018 ông Lương Văn Bảy bàn giao lại cho bà Nguyễn Thị Tho phụ trách đến nay.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH:

1. Về việc quản lý đất đai trong lĩnh vực san lấp tôn tạo đất, lấn chiếm đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng:

1.1 Công tác kiểm tra, giám sát theo dõi tình hình:

Ủy ban nhân dân phường Long Phước phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát theo dõi tình hình san lấp, lấn chiếm sông ngòi và kênh rạch thông qua tài liệu và thực địa, huy động hệ thống chính trị đoàn thể, Khu phố, Tổ trưởng, Cảnh sát khu vực, phản ánh của người dân và lãnh đạo phường khi đi kiểm tra trên địa bàn phường phát hiện. Ngoài giờ hành chính, Ủy ban nhân dân phường nắm thông tin của Cảnh sát khu vực, người dân và hệ thống chính trị, Ủy ban nhân dân phường cử cán bộ phối hợp Cảnh sát khu vực kiểm tra xử lý.

1.2 Các trường hợp san lấp đất; san lấp lấn chiếm sông rạch; các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực san lấp, lấn chiếm sông rạch:

1.2.1 Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Long Phước: từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019:

- Có 52 trường hợp san lấp (kèm phụ lục 05), trong đó san lấp đất trên đất lúa 01 trường hợp, đất trồng cây lâu năm và đất ở là 51 trường hợp.

- Có 14 trường hợp san lấp đất lấn chiếm rạch, sông ngòi.

Đối với trường hợp san lấp: Ủy ban nhân dân phường nhận 52 đơn kiến nghị của các hộ dân kiến nghị được san lấp, tôn tạo đất chống ngập.

Đối với trường hợp san lấp lấn chiếm rạch, sông ngòi: 14 trường hợp, trong đó 04 trường hợp người dân tự khắc phục, 03 trường hợp vắng chủ, Ủy ban nhân dân phường ban hành thông báo và tự khắc phục; có 07 trường hợp (kèm phụ lục 07) vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thủy nội địa và công trình xây dựng (xây dựng bờ kè), cụ thể: 03 trường hợp Ủy ban nhân dân phường lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đối với hộ ông Vũ Văn Thành, bà Bùi Vân Anh, Ông Trương Tòng), thực hiện nộp phạt và khắc phục hậu quả (hộ ông Vũ Văn Thành khắc phục xong, bà Bùi Vân Anh khắc phục một phần, ông Trương Tòng đang khắc phục); 01 trường hợp lập hồ sơ xử lý chuyển Ủy ban nhân dân quận xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi xây dựng bờ kè khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (bà Châu Thị Minh Phương); 01 trường hợp ông Nguyễn Hữu Trọng, đã ban hành thông báo và đã tự khắc phục hậu quả do san lấp một phần rạch (5m x 5m); 01 trường hợp hộ Châu Kim Thanh đang đo đạc xác định lại ranh, chưa ban hành Quyết định xử phạt; 01 trường hợp ban hành thông báo về việc đề nghị thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, chưa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (hộ Lê Đình Hiệp).

Ủy ban nhân dân phường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính áp dụng Nghị định số 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa đối với trường hợp vi phạm lấn chiếm sông, ngòi, bến thủy nội địa; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp vi phạm san lấp đất và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ đối với trường hợp đóng cừ, kè đất không phép.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường: phường Long Phước có diện tích đất rộng, nhiều ao hồ, kênh rạch nên việc kiểm tra và phát hiện các trường hợp vi phạm còn chậm. Do các đối tượng san lấp thường thực hiện vào lúc đêm khuya, vắng người, xa khu dân cư nên khó phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Phòng Quản lý đô thị có văn bản số 272/QLĐT hướng dẫn các phường tiếp tục thực hiện Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến thủ tục hành chính “giải quyết về việc san lp, tôn tạo đất nông nghiệp”. Tuy nhiên, Quyết định số 3451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ theo Luật Đất đai năm 2003 (đã hết hiệu lực từ ngày 01/7/2014). Hiện nay, trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về công bố thủ tục hành chính cấp phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm 116 thủ tục hành chính nhưng không có thủ tục hành chính “giải quyết về việc san lp, tôn tạo đất nông nghiệp”. Do đó, Ủy ban nhân dân phường tiếp nhận đơn và giám sát việc thực hiện san lấp còn gặp khó khăn trong xử lý đơn; một số trường hợp san lp mà không thông báo với Ủy ban nhân dân phường; khi phát hiện vi phạm, việc xác định chủ sử dụng đất còn gặp khó khăn khi chủ sử dụng đất không phối hợp trong công tác xử lý; việc xử lý trường hợp vi phạm các đối tượng thường không hợp tác, trốn tránh gây khó khăn và tốn nhiều thời gian trong quá trình xử lý; về biện pháp khắc phục hậu quả cần phải thực hiện đo đạc xác định ranh giới, phải phụ thuộc vào kinh phí của Ủy ban nhân dân phường để thực hiện; do quá trình phát triển của địa phương nên nhu cầu xây dựng nhà ở, nâng cấp, duy tu đường, hẻm của người dân cũng tăng, vì vậy san lấp, nâng cao mặt bằng và chống ngập úng cũng tăng theo.

1.2.2 Đoàn thanh tra kiểm tra một số hồ sơ và hiện trạng thực tế:

a. Kiểm tra hồ sơ:

- Đối với trường hợp san lấp đất: 16 hồ sơ (kèm phụ lục 06) có đơn kiến nghị của các hộ dân xin san lấp đất tôn tạo đất, chống ngập với đất mục đích sử dụng là đất ở, đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, có 02 hồ sơ kiến nghị được san lấp đối với mục đích sử dụng là đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản cụ thể: bà Nguyễn Thị Nga kiến nghị được san lấp diện tích: 376,1m2 số thửa là 66, tờ bản đồ số 50 (Tài liệu 2003); bà Nguyễn Hồng Hà kiến nghị được san lấp diện tích: 165m2 đất nuôi trồng thủy sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 204019 (CS 06180).

- Đối với trường hợp san lấp lấn chiếm sông rạch: 07 hồ sơ (kèm phụ lục 07) xử lý: 03 hồ sơ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính ban hành Quyết định xử phạt vi phạm (hình thức xử phạt chính là phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục hiện trạng ban đầu); 01 hồ sơ lập phiếu chuyển đề xuất Ủy ban nhân dân Quận xử lý theo thẩm quyền; 01 hồ sơ ban hành Thông báo đề nghị khắc phục hậu quả, hộ dân tự khắc phục hậu quả; 01 hồ sơ lập biên bản đề nghị đo đạc xác định ranh đất và cam kết tự khắc phục; 01 hồ sơ chỉ mới ban hành Thông báo đề nghị khắc phục hậu quả.

b. Kiểm tra hiện trạng và công trình vi phạm:

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân phường, Đoàn thanh tra đi kiểm tra hiện trạng 07 trường hợp san lấp, trong đó 03 trường hợp xử lý vi phạm về hành vi lấn chiếm rạch, sông ngòi; 01 trường hợp vi phạm xây dựng đóng bờ kè và 03 trường hợp hộ dân có đơn xin san lấp đất, thể hiện:

- Đối với thửa đất của bà Châu Thị Minh Phương: hiện trạng đã san lấp (trong hồ sơ có giấy phép san lấp số 02/GP-UB-QLĐT ngày 05/8/2004), mục đích sử dụng là đất vườn. Ủy ban nhân dân phường đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và yêu cầu tự tháo dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng (xây dựng bờ kè) vi phạm theo biên bản số 11/BB-VPHC ngày 05 tháng 4 năm 2019; có Phiếu chuyển số 10/PC-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 gửi đến Ủy ban nhân dân Quận 9 xem xét xử lý theo thẩm quyền.

- Đối với thửa đất của ông Nguyễn Hữu Trọng: ông Trọng san lấp một phần rạch với diện tích: 5m x 5m (theo tài liệu 02) nhưng theo tài liệu 2003 là đất có thửa (thửa 79 tờ bản đồ số 57), hiện nay đã khắc phục lại theo hiện trạng ban đầu.

- Đối với thửa đất của bà Châu Kim Thanh: đất của hộ này nằm sau rạch nên đã san lấp một phần rạch để làm đường đi vô nhà (theo Ủy ban nhân dân phường trình bày trường hợp này là trường hợp có hộ dân Dương Văn Thanh kiến nghị trong ngày hội Đại đoàn kết khu phố Long Đại năm 2018, theo tài liệu 2003 là đất có thửa thuộc một phần thửa số 01, tờ bản đồ số 25 không phải là rạch, là lối đi duy nhất vào nhà, nhà hình thành từ trước năm 2003).

- Đối với trường hợp của ông Vũ Văn Thành: đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi san lấp, lấn, chiếm rạch nhưng đã khắc phục hậu quả.

Đối với 03 trường hợp đã san lấp đất có đơn xin san lấp mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm:

- Vị trí thửa 1068 tờ bản đồ số 20 (theo tài liệu 02) phường Long Phước do bà Huỳnh Thị Ngọc Phướng sử dụng với diện tích 1.000m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm có đơn kiến nghị san lấp do trũng ngập, tại thời điểm kiểm tra thực tế đã san lấp.

- Vị trí thửa 259, 267, 268, 269, 270, 271, 272 tờ bản đồ số 20 (theo tài liệu 02) phường Long Phước. Diện tích 7.550m2 do hộ ông Phan Văn Hiếu sử dụng, mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm, có đơn kiến nghị san lấp do trũng ngập, tại thời điểm kiểm tra thực tế đang san lấp.

- Vị trí 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 , 182, 183, tờ bản đồ số 20 (theo tài liệu 02), 527 tờ bản đồ số 84 (theo tài liệu 03) phường Long Phước do bà Nguyễn Thị Hồng Huệ sử dụng diện tích 15.917 m2, mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm, có đơn kiến nghị san lấp do trũng ngập, tại thời điểm kiểm tra thực tế đã san lấp. Trường hợp này, Ủy ban nhân dân Quận 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường do điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu không che chắn để rơi vãi ra môi trường khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, còn có trường hợp của bà Bùi Vân Anh: đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi san lấp, lấn, chiếm rạch. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận kết hợp với Ủy ban nhân dân phường kiểm tra hiện trạng chỉ mới đập hàng rào chưa trả lại hiện trạng là con rạch.

2. Về việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Long Phước:

2.1. Về công tác phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn Quận 9 kiểm tra, các công trình xây dựng có giấy phép xây dựng:

Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 131/QĐ-TT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Thanh tra Sở Xây dựng về ban hành Quy trình kiểm tra, xử lý hành chính về trật tự xây dựng của Thanh tra Sở Xây dựng, từ khi nhận thông báo khởi công công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân phường cử Công chức địa chính phối hợp chặt chẽ với Thanh tra địa bàn kiểm tra công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp (kiểm tra tối đa 04 lần/công trình, tùy theo quy mô công trình).

2.2. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình xây dựng trên địa bàn; công tác xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm xây dựng (xây dựng nhà không có giấy phép xây dựng; sửa chữa, cải tạo nhà; …)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Long Phước, phường có tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, xử lý tin báo của người dân phản ánh về tình hình xây dựng trên địa bàn phường; ngoài ra, Tổ công tác xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng còn lập nhóm trên ứng dụng Zalo để phản ánh thông tin vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Qua đó khuyến khích người dân hỗ trợ, phối hợp với chính quyền trong công tác giám sát, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm về xây dựng để xử lý theo quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân phường Long Phước phân công Công chức địa chính thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn phường, lập biên bản các hành vi vi phạm xây dựng, đồng thời tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm xây dựng.

Theo Ủy ban nhân dân phường Long Phước trình bày:

- Trên địa bàn phường Long Phước không có trường hợp nhà mới xây dựng vài tháng sau đó xin sửa chữa.

- Đối với các trường hợp nhà không phép đã tồn tại trước đây (giai đoạn trước năm 2010) nhà đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Khi tiếp nhận đơn xin sửa chữa, Công chức địa chính yêu cầu người dân làm thủ tục hợp thức hóa nhà hoặc chuyển mục đích sửa dụng đất để xin phép xây dựng, nhưng còn vướng về quy hoạch, quy định hạ tầng nên không thực hiện được. Do nhu cầu về nhà ở nên người dân đã tự ý sửa chữa khi đơn xin sửa chữa chưa được Ủy ban nhân dân phường chấp thuận. Ủy ban nhân dân phường không có lập biên bản đối với các trường hợp người dân tự sửa chữa nhà nêu trên và cũng chưa xử lý đối với các trường hợp sửa chữa nhà không đúng với hiện trạng.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Long Phước, từ năm 2017 đến Quý I năm 2019, việc xử lý các hành vi vi phạm xây dựng của Ủy ban nhân dân phường Long Phước như sau:

- Đối với các công trình xây dựng được cấp phép xây dựng: Tổng số công trình đã khởi công là 176 công trình, trong đó có 10 công trình xây dựng sai so với giấy phép xây dựng. Đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và khắc phục hậu quả.

- Đối với trường hợp xin sửa chữa, cải tạo nhà không đúng quy định: có 98 trường hợp sửa chữa nhà, trong đó có 91 trường hợp sửa chữa nhà đúng hiện trạng, 07 trường hợp sửa chữa không đúng hiện trạng (kèm phụ lục 01).

- Đối với trường hợp vi phạm xây dựng được phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu (công trình xây dựng chưa hoàn chỉnh): có 16 công trình vi phạm xây dựng được phát hiện và ngăn chặn. Các công trình xây dựng này không xác định được chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân chưa lập biên bản vi phạm. Qua kiểm tra hiện trạng một số công trình, các công trình vẫn không thay đổi hiện trạng so với thời điểm phát hiện vi phạm (kèm phụ lục 02).

- Đối với trường hợp vi phạm xây dựng đã xây dựng hoàn chỉnh, đưa vào sử dụng, Ủy ban nhân dân chưa lập biên bản vi phạm: 09 công trình. Trong đó: 01 công trình đang vận động tháo dỡ; 01 công trình đang mời chủ đầu tư đến làm việc; các công trình còn lại đang xác minh, xử lý vi phạm (kèm phụ lục 03).

- Đối với các trường hợp xây dựng không có giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân phường đã lập biên bản vi phạm và chuyển Ủy ban nhân dân quận xử lý: có 23 trường hợp (kèm phụ lục 04). Trong đó:

+ Về xử phạt vi phạm hành chính: 22 trường hợp đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 01 trường hợp chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ Về thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả:

. Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 16 trường hợp: 10 trường hợp đã thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; 06 trường hợp chưa thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (trong đó có 02 trường hợp chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ. Qua kiểm tra hiện trạng, 02 công trình này đã hết thời hạn cam kết tháo dỡ nhưng vẫn chưa thực hiện) (phụ lục 4.1).

. Ủy ban nhân dân quận chưa ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 07 trường hợp (phụ lục 4.2)

3. Về thông tin phản ánh của Báo điện tử Hòa Nhập (www:hoanhap.vn) liên quan đến việc quản lý cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng:

Trên website của Báo điện tử Hòa Nhập có nội dung phản ánh cán bộ Ủy ban nhân dân phường Long Phước nhận tiền chung chi để cho người dân san lấp, xây dựng nhà không phép, trong đó có nội dung “một người đàn ông tên S. giới thiệu mình là cán bộ địa chính phường Long Phước, áp giá chung chi ngay cho mỗi căn nhà cấp 4 là 20 triệu đồng”.

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Quận 9, Ủy ban nhân dân Quận 9, Ủy ban nhân dân phường Long Phước đã kiểm tra, xác minh các nội dung trong video clip và xác định người mà Báo điện tử Hòa Nhập nêu là cán bộ Địa chính phường Long Phước là ông Võ Văn Sơn (sinh năm 1979, thường trú tại số 46/10 Đường 7, khu phố Long Thuận, phường Long Phước, Quận 9).

- Ngày 07 tháng 3 năm 2019, bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Phước tiếp xúc với ông Võ Văn Sơn. Trong buổi làm việc, ông Sơn khẳng định: người trong video clip số 1 và video clip số 3 được đăng tải trên Báo điện tử Hòa Nhập không phải là ông; người trong video clip số 2 tại quán cà phê Thanh Sang (Đường số 7, phường Long Phước) là ông Sơn. Ông Sơn trình bày, Ông có nhận làm dịch vụ nhà đất, ai hỏi thông tin liên quan thì ông cung cấp và chỉ dẫn khách xem đất ở khu vực Đường số 7, Đường số 8 và khu phố Long Đại. Còn việc mua đất bao chiếm có cất nhà được không, ông trả lời không biết phải để hỏi lại địa chính thì mới trả lời được và ông có cung cấp địa chỉ nơi ông ở để sau khi hỏi xong thì có ai liên hệ sẽ trả lời.

- Ngày 11 tháng 3 năm 2019, ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long Phước tiếp xúc với ông Võ Văn Sơn. Trong buổi làm việc ông Võ Văn Sơn khẳng định người trong video clip số 2 tại quán cà phê Thanh Sang (Đường số 7, phường Long Phước) được đăng tải trên Báo điện tử Hòa Nhập là ông. Đối với thông tin trong đoạn video clip kỳ báo thứ 4 về nhận 100.000.000 đồng để xây dựng không phép (trong đó: chi cho ông Hồng công chức Địa chính phường là 50.000.000 đồng; bà Thanh Chủ tịch phường là 20.000.000 đồng, ông Sơn 25.000.000 đồng và 5.000.000 đồng giao cho khu phố, ông Sơn khẳng định không có cung cấp thông tin này cho Báo điện tử Hòa Nhập và cũng không giao tiền cho các bộ, công chức Ủy ban nhân dân phường Long Phước để được xây dựng không phép.

- Ngày 15 tháng 3 năm 2019, ông Phạm Văn Phương – Phó Bí thư Đảng ủy phường Long Phước có tiếp xúc với ông Võ Văn Sơn về các nội dung đăng trên Báo điện tử Hòa Nhập. Trong buổi làm việc ông Sơn trình bày: Người trong video clip tại quán cà phê Thanh Sang (Đường số 7, phường Long Phước) được đăng tải trên Báo điện tử Hòa Nhập là ông Sơn; về việc chia 100.000.000 đồng trên bài viết của Báo ông Sơn không có nói.

- Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Long Phước có Công văn số 81/UBND gửi Thường trực Quận ủy 9 và Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 9 về phản hồi thông tin Báo điện tử Hòa nhập phản ánh. Trong Văn bản có nêu:

+ Hình ảnh được đăng tải trên video clip với dòng phụ đề cho là cán bộ Địa chính phường Long Phước, thực tế không phải là cán bộ Địa chính phường và không phải cán bộ Quản lý đô thị như lời nói trong video clip. Người trong video có dáng hình giống ông Võ Văn Sơn (sinh năm 1979, thường trú tại số 46/10 Đường 7, khu phố Long Thuận, phường Long Phước, Quận 9). Ủy ban nhân dân phường có mời ông Sơn làm việc về các thông tin 4 kỳ đăng trên Báo điện tử Hòa Nhập. Qua làm việc, ông Sơn xác nhận các nội dung như trong các buổi làm việc nêu trên.

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Đoàn Thanh tra tiếp xúc với các cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân phường Long Phước có liên quan đến video clip đăng tải gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Phước, ông Huỳnh Thanh Hồng là công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường, bà Trần Ngọc Huệ Trưởng Ban điều hành khu phố Long Đại và bà Trần Thị Tuyết Trưởng Ban điều hành khu phố Lân Ngoài, các ông bà nêu trên giải trình không có liên hệ, giao dịch với ông Võ Văn Sơn về các vấn đề liên quan đến cho phép xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn phường.

Đoàn thanh tra làm việc với ông Võ Văn Sơn (Chứng minh nhân dân số 023547086, sinh năm 1979, thường trú tại số 46/10 Đường 7, khu phố Long Thuận, phường Long Phước, Quận 9), người mà Báo điện tử Hòa Nhập nêu là cán bộ Địa chính phường Long Phước. Trong buổi làm việc ông Sơn xác nhận các nội dung như đã làm việc với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Phước. Ngoài ra, ông Sơn cũng khẳng định là không có giao dịch tiền đối với cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân phường Long Phước để được xây dựng không phép.

III. KẾT LUẬN:

1. Về việc quản lý đất đai trong lĩnh vực san lấp tôn tạo đất, lấn chiếm đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng:

Trong quá trình lãnh đạo quản lý, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành văn bản triển khai thực hiện việc tăng cường quản lý đất đai, phân công thành viên Ủy ban nhân dân phường, cán bộ công chức phường, quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn phường. Chủ tịch, Phó Chủ tịch kinh tế phường trực tiếp phụ trách công tác quản lý lĩnh vực đất đai, phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát theo dõi tình hình san lấp, lấn chiếm sông ngòi, kênh rạch nhằm ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ủy ban nhân dân phường có tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý sử dụng đất trong lĩnh vực san lấp lấn chiếm sông rạch, xử lý kịp thời các trường hợp san lấp phát sinh, tập trung các biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, trong niên độ thanh tra từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 trên địa bàn Phường có 02 trường hợp (bà Nguyễn Thị Nga diện tích 376,2m2 vào tháng 4 năm 2018 và hộ bà Nguyễn Hồng Hà diện tích 165 m2 vào tháng 8 năm 2018) san lấp, tôn tạo đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản là sử dụng đất không đúng mục đích nhưng Ủy ban nhân dân phường chưa xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật; đối với các trường hợp vi phạm san lấp, lấn chiếm rạch, sông ngòi, Ủy ban nhân dân phường lập hồ sơ xử lý và ban hành thông báo đề nghị thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, nhưng chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đề nghị Ủy ban nhân dân phường thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp san lấp, sử dụng đất không đúng mục đích và thực hiện các bước tiếp theo quy trình xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp hộ dân không tự khắc phục

2. Về việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Long Phước:

- Đối với các công trình xây dựng được cấp phép xây dựng: 10 công trình xây dựng sai so với giấy phép xây dựng. Ủy ban nhân dân phường Long Phước phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng địa bàn Quận 9 (thuộc Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định.

- Đối với các trường hợp sửa chữa nhà không đúng quy định, Ủy ban nhân dân phường Long Phước không lập hồ sơ xử lý về xây dựng không phép là không đúng quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ. Đề nghị Ủy ban nhân dân phường Long Phước thực hiện lập hồ sơ xử lý đối với các công trình vi phạm về xây dựng sửa chữa nhà theo đúng quy định pháp luật.

- Đối với các trường hợp Ủy ban nhân dân quận đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Ủy ban nhân dân phường chưa thực hiện cưỡng chế đối với 06 trường hợp (trong đó có 02 trường hợp chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ, đến nay đã hết thời hạn cam kết nhưng vẫn chưa thực hiện) là chưa thực hiện đúng theo Điều 2 của các Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Ủy ban nhân dân quận. Đề nghị Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện các Quyết định theo đúng quy định pháp luật.

3. Về thông tin phản ánh của Báo điện tử Hòa Nhập (www:hoanhap.vn) liên quan đến việc quản lý cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng:

Hình ảnh do Báo điện tử Hòa Nhập đăng trên các đoạn video với dòng phụ đề là Cán bộ Địa chính phường Long Phước. Qua kiểm tra xác minh người trong video clip là ông Võ Văn Sơn (sinh năm 1979, thường trú tại số 46/10 Đường 7, khu phố Long Thuận, phường Long Phước, Quận 9), ông Sơn không phải là cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân phường Long Phước.

Trong đoạn video clip kỳ báo thứ 4 có thông tin về người được cho là Cán bộ Địa chính phường Long Phước nhận 100.000.000 đồng để xây dựng không phép (trong đó: chi cho ông Hồng công chức Địa chính phường là 50.000.000 đồng; bà Thanh Chủ tịch phường là 20.000.000 đồng, ông Sơn 25.000.000 đồng và 5.000.000 đồng giao cho khu phố). Ông Sơn khẳng định, ông không cung cấp nội dung nêu trên cho Báo điện tử Hòa Nhập và cũng không giao dịch tiền đối các cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân phường Long Phước để được xây dựng không phép. Qua xác minh và làm việc với các bên có liên quan thì nội dung nêu trên của Báo điện tử Hòa Nhập chưa đủ cơ sở để kết luận.

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Trong quá trình lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, Ủy ban nhân dân phường luôn tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành chính phát sinh và áp dụng các biện pháp hành chính buộc các đối tượng thực hiện hành vi khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số hạn chế, sai sót như đã nhận xét, kết luận nêu trên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 chỉ đạo các đơn vị thực hiện:

1. Đối với Ủy ban nhân dân phường Long Phước:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý sử dụng đất nhằm kịp thời ngăn chặn việc sử dụng đất không đúng mục đích; san lấp, lấn chiếm đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.

- Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng và đất đai.

- Thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục phẩm chất đạo đức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, phòng ngừa xảy ra tiêu cực.

- Kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Long Phước trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không phát hiện ngăn chặn kịp thời dẫn đến một số trường hợp tôn tạo đất mục đích sử dụng là đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản sử dụng không đúng mục đích, san lấp, lấn chiếm sông ngòi, kênh rạch. Không kịp thời kiểm tra, lập hồ sơ xử lý về xây dựng không phép 07 trường hợp sửa chữa nhà không đúng theo quy định pháp luật, 02 trường hợp Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Quyết định cưỡng chế (chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ) nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện và 09 trường hợp xây dựng không phép đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, chưa lập biên bản xử lý là không thực hiện đúng theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

2. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Phước:

- Tăng cường thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng công tác quản lý sử dụng đất, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, tập trung các biện pháp khắc phục hậu quả; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả theo kế hoạch 114/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn phường Long Phước.

- Nhanh chóng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và có biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp hộ dân không tự khắc phục; khẩn trương xử lý hành vi vi phạm lấn chiếm rạch của bà Bùi Vân Anh, yêu cầu khôi phục hiện trạng rạch trước khi vi phạm.

- Đề nghị khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo quy trình xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp hộ dân không tự khắc phục.

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện các Quyết định theo đúng quy định pháp luật. Lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp sửa chữa nhà không đúng quy định theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các Quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 06 trường hợp đã ban hành Quyết định cưỡng chế (phụ lục 4.1) theo đúng quy định pháp luật.

- Tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

- Kiểm điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện về lĩnh vực trật tự xây dựng và quản lý đất đai đối với trường hợp san lấp, tôn tạo trên đất mục đích sử dụng là đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản sử dụng đất không đúng mục đích, xử lý vi phạm chưa thực hiện các bước tiếp theo đối với các trường hợp hộ dân không tự khắc phục và chưa lập hồ sơ xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng.

3. Đối với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Phước phụ trách kinh tế:

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có biện pháp cương quyết xử lý khắc phục hậu quả đối với các trường hợp san lấp lấn chiếm đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng trên địa bàn và tham mưu giải pháp, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn phường Long Phước.

Kiểm điểm ông Huỳnh Văn Hiếu được phân công phụ trách trực tiếp trong công tác quản lý trật tự xây dựng: thiếu kiểm tra, giám sát địa bàn, chưa tham mưu xử lý kịp thời các công trình xây dựng vi phạm.

4. Đối với Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 9:

Phối hợp Ủy ban nhân dân phường Long Phước kiểm tra, rà soát và tiếp tục thực hiện Quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Ủy ban nhân dân quận.

5. Đối với Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9:

Phối hợp Ủy ban nhân dân phường Long Phước kiểm tra và xử lý khi phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

6. Đối với Trưởng Phòng Nội vụ Quận 9:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Long Phước tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác lãnh đạo, điều hành quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường, cụ thể như sau:

- Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Long Phước trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không phát hiện ngăn chặn kịp thời dẫn đến một số trường hợp tôn tạo đất mục đích sử dụng là đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản sử dụng không đúng mục đích, san lấp, lấn chiếm sông ngòi, kênh rạch và một số trường hợp xây dựng nhà không phép chưa xử lý kịp thời. Không thực hiện kiểm tra, lập hồ sơ xử lý về xây dựng không phép 07 trường hợp sửa chữa nhà không đúng theo quy định pháp luật, 02 trường hợp Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Quyết định cưỡng chế (chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ) nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện và 09 trường hợp xây dựng không phép đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, chưa lập biên bản xử lý là không thực hiện đúng theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Phước) trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện về lĩnh vực trật tự xây dựng và quản lý đất đai để các hộ dân san lấp, tôn tạo trên đất mục đích sử dụng là đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản sử dụng đất không đúng mục đích, xử lý vi phạm chưa thực hiện các bước tiếp theo đối với các trường hợp hộ dân không tự khắc phục và chưa lập hồ sơ xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng.

- Ông Huỳnh Văn Hiếu (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Phước) được phân công phụ trách trực tiếp trong công tác quản lý trật tự xây dựng: thiếu kiểm tra, giám sát địa bàn, chưa tham mưu xử lý kịp thời các công trình xây dựng vi phạm về trật tự xây dựng.

- Ông Huỳnh Thanh Hồng (công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường) được phân công phụ trách lĩnh vực trật tự xây dựng: không kịp thời tham mưu, thống kê các trường hợp xây dựng không phép và lập hồ sơ xử lý dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm xây dựng, không được ngăn chặn kịp thời hoặc để công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng không bị xử lý theo quy định, một số trường hợp người dân xin sửa chữa nhà không đúng theo hiện trạng.

- Ông Lương Văn Bảy (công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường) được phân công phụ trách lĩnh vực san lấp (từ ngày 11 tháng 10 năm 2017 đến 30 tháng 9 năm 2018): không phát hiện ngăn chặn kịp thời dẫn đến 02 trường hợp tôn tạo đất mục đích sử dụng là đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản sử dụng không đúng mục đích, san lấp, lấn chiếm sông ngòi, kênh rạch.

- Bà Nguyễn Thị Tho (công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường) được phân công phụ trách lĩnh vực san lấp (từ tháng 10 năm 2018 đến nay): trong việc chậm xử lý đối với trường hợp san lấp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường ban hành thông báo yêu cầu hộ dân khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu (01 trường hợp); đối với trường hợp san lấp tôn tạo đất có mục đích sử dụng đất là đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản sử dụng không đúng mục đích (thời điểm san lấp do ông lương Văn Bảy phụ trách đến nay chưa xử lý đối với 02 trường hợp).

7. Đối với Chánh Thanh tra Quận 9:

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra và tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận./.

 

Nơi nhận:

- Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thường trực Quận ủy 9;

- Thanh tra Quận 9

- Trưởng phòng Quản lý Đô thị Quận 9;

- Chủ tịch UBND phường Long Phước;

- Đoàn Thanh tra;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Văn Bảy

 

Số lượng lượt xem: 1400