KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra tình hình quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và tình hình quản lý hoạt động tài chính khác năm 2019 tại Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu, Quận 9. (24/07/2020)
Về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo đối với Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú A và Hiệp Phú (21/07/2020)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hạch phân khu) khu trung tâm và dân cư, phường Tân Phú, Quận 9 (17/07/2020)
Công khai ngân sách thu chi quý II năm 2020 (13/07/2020)
HỘI THI TUYÊN TRUYỀN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 (07/07/2020)
Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn quận thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (29/06/2020)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC Năm học 2020 – 2021 (26/06/2020)
Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia kỳ xét tuyển viên chức năm học 2020 - 2021 (16/06/2020)
Tuyển dụng viên chức Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận (08/06/2020)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, phường Hiệp Phú, Quận 9 (27/05/2020)
Xem theo ngày:
Xem