Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận quý 3 năm 2020 (19/10/2020)
Kế hoạch công bố điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, phường Phước Long B, Quận 9 (13/10/2020)
Kế hoạch công bố điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9 (13/10/2020)
V/v thanh tra tình hình quản lý, điều hành hoạt động tài chính; tình hình quản lý thu chi từ hoạt động sự nghiệp và các nguồn khác năm 2019 tại Trường THCS Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (08/10/2020)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 2, 3 phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 (09/09/2020)
Danh sách kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm học 2020 - 2021 và danh sách dự kiến trúng tuyển kì tuyển dụng viên chức năm học 2020 - 2021 (28/08/2020)
Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 9 (05/08/2020)
KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra tình hình quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và tình hình quản lý hoạt động tài chính khác năm 2019 tại Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu, Quận 9. (24/07/2020)
Về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo đối với Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú A và Hiệp Phú (21/07/2020)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hạch phân khu) khu trung tâm và dân cư, phường Tân Phú, Quận 9 (17/07/2020)
Xem theo ngày:
Xem