title THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng viên chức năm 2018 (26/07/2018)
Căn cứ kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 9 về tuyển dụng viên chức ngành Y tế Quận 9 năm 2018.
THÔNG BÁO Nội dung phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2018 (04/10/2018)
Căn cứ Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 9 về tuyển dụng viên chức ngành Y tế Quận 9 năm 2018;
Xem theo ngày:
Xem