GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

 

LỜI NGỎ

Kính gửi: Đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân Quận 9

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020, với sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đóng góp tích cực của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, Đảng bộ và Nhân dân quận nhà đã gặt hái một số thành công nhất định.

Trong những năm tới, dự báo sự phát triển của quận sẽ có nhiều thuận lợi, nhất là trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang xin chủ trương của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông của thành phố. Cùng với Quận 2 và Thủ Đức, Quận 9 hứa hẹn sẽ mang đến những phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn, tuy nhiên cũng sẽ có những thách thức cần tập trung giải quyết để mở đường cho sự phát triển đi lên của quận nhà.

Nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, đảm bảo đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận trong nhiệm kỳ qua, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng; công tác vận động nhân dân….; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện. Quận ủy Quận 9 tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2015 trên Cổng thông tin điện tử Quận 9.

Việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Văn kiện Đại hội chính là tạo điều kiện để Nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng bộ và của quận. Quận ủy Quận 9 mong rằng, tất cả người dân của quận sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện, qua đó gửi gắm những mong muốn, tình cảm, tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, Nhân dân, góp phần xây dựng và sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Để tổ chức tốt việc lấy ý kiến của Nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ quận yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 9 và các đoàn thể chính trị - xã hội quận hướng dẫn, gợi ý và vận động đông đảo người dân tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện.

Mọi ý kiến đóng góp của Nhân dân sẽ được Quận ủy trân trọng tiếp thu và ghi nhận.

 

* Hình thức lấy ý kiến: Trực tiếp qua Phần góp ý trên Cổng thông tin điện tử. Ngoài ra các ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy (địa chỉ: 2/304 Xa lộ Hà Nôi, Phường Hiệp Phú, Quận 9)  hoặc qua địa chỉ Email: btgqu.q9@tphcm.gov.vn

ĐỌC DỰ THẢO (BÁO CÁO CHÍNH TRỊ LẦN 4)

PHẦN GÓP Ý