Quận 9: Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở (28/09/2020)
Quận 9 - Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư gắn với việc thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. (25/09/2020)
Đồng chí Huỳnh Ngọc Thắm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Quận 9 (07/09/2020)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRAO HUY HIỆU 70 NĂM TUỔI ĐẢNG TẠI QUẬN 9 (04/09/2020)
Quận 9 Tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (01/09/2020)
Những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) (01/09/2020)
Quận 9: Sơ kết 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. “ Cần xác định những nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (27/08/2020)
Quận 9: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đại hội cấp cơ sở và cấp quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 (24/08/2020)
Tăng cường và đổi mới tuyên truyền các chính sách tự do tin ngưỡng tôn giáo (21/08/2020)
THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025 (14/08/2020)
Xem theo ngày:
Xem