title

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân
Thứ sáu, 22/05/2020, 14:54 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng chí Nguyễn Chiến Chinh tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

Sáng 21/5, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 9 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Chiến Chinh, Ủy Viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy; Hoàng Thị Minh Ngọc, Phó Chủ tịch HĐND Quận 9.

Trong nhiệm kỳ qua, tập thể Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 9 đã đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động của đơn vị; đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị; các hoạt động của Trung tâm Văn hóa về thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ được định hướng thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII; Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa theo Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động như tổ chức nói chuyện chuyên đề về truyền thống địa phương cho học sinh, phối hợp tổ chức các buổi lễ dâng hương nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc…Qua đó, đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng được nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

          Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã có sự chú trọng thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của hầu hết cán bộ, đảng viên, viên chức, phát huy tốt vai trò nêu gương của đảng viên để quần chúng noi theo.

Ra mắt cấp ủy Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 9 khóa mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Chiến Chinh đề nghị cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó phải tăng cường đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động Nghệ thuật đường phố và áp dụng công nghệ đa phương tiện vào thông tin tuyên truyền; quan tâm nâng cao chất lượng, số lượng và hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ đội, nhóm, lớp năng khiếu, hoạt động Thư viện, Nhà Truyền thống; tăng cường vận động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển các loại hình hoạt động văn hóa trên địa bàn.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chi bộ cần quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương; đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình thành nội dung sinh hoạt thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ.

Đại hội đã bầu Cấp ủy chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Đức Pháp được bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.


Hiệp Thọ

Số lượng lượt xem: 920