title

Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 2, 3 phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
Thứ tư, 09/09/2020, 16:03 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Số lượng lượt xem: 242