title

Tuyển dụng viên chức năm 2018
Thứ năm, 26/07/2018, 20:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 9 về tuyển dụng viên chức ngành Y tế Quận 9 năm 2018.

Trung tâm Y tế Quận 9 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:
I.    ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1.   Đối tượng:
Những người được tuyển dụng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
2.   Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:
2.1.Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.
2.2. Đối với xét tuyển đặc cách:
a) Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 và Điều 18 của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND;
b) Hồ sơ đề nghị xét tuyển đặc cách thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 và Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
2.3. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II.     CHỈ TIÊU CẦN TUYỂN DỤNG: 09 viên chức, trong đó:
a.   Bác sĩ hạng III:                                                              01;
b.   Dược sĩ hạng III:                                                           02;
c.   Dược sĩ hạng IV:                                                           01;
d.   Y sĩ hạng IV:                                                                 02;
e.   Điều dưỡng hạng IV:                                                     01;
f.    Kế toán viên trung cấp:                                                  01;
g.   Cử nhân xã hội học phụ trách công tác xã hội – tư vấn:  01.

 

III.  ĐIỀU KIỆN ƯU TIÊN:
Thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP như sau:
a)   Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b)  Thương binh;
c)   Người hưởng chính sách như thương binh;
d)  Con liệt sĩ;
e)   Con thương binh;
f)    Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g)  Người dân tộc ít người;
h)  Đội viên thanh niên xung phong;
i)    Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
j)    Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
k)  Người dự tuyển là phụ nữ.
IV.   HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Hồ sơ gồm 2 bộ)
1.   Trường hợp xét tuyển đối với ứng viên chưa có quá trình công tác:
a)  Đơn đăng ký dự tuyển theo M u số 1 ban hành kèm theo Thông tư số  15/2012/TT-BNV;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu) ;
c) Bản sao giấy khai sinh , chứng minh nhân dân;
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ s ổ  gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số  77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số  14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013  của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe (theo mẫu) .
e) Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận th a nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.
f ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP .
2. Trường hợp xét tuyển ứng viên có quá trình công tác (tham gia đóng BHXH) khi chuyển công tác đến Ủy ban nhân dân Quận 9 (theo nguyện vọng cá nhân). Thực hiện các bước sau:
a) Việc tiếp nhận viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển được quy định tại Điều 21 của Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016.
b) Chấm dứt hợp đồng lao động tại đơn vị cũ, giải quyết trợ cấp thôi việc theo quy định.
* Ngoài thành phần hồ sơ nêu tại mục IV.1, các ứng viên cần bổ sung:
 + Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động;
+ Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;
+ Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc;
+ Bản sao Quyết định công nhận hết thời gian tập sự, thử việc hoặc quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ở đơn vị cũ (nếu có).
+ Quyết định hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc; quyết định hưởng BHXH 1 lần tại đơn vị cũ (nếu có).
Toàn bộ hồ sơ được sao lưu trên khổ giấy A4 để tránh thất lạc, xếp theo thứ tự đã nêu tại mục IV , bản sao phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực .
Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
V.     THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:
1.     Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 27/7/2018 đến hết ngày 24/8/2018
2.   Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính - Trung tâm Y tế Q9
Địa chỉ: 48A, đường Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM
3.   Điện thoại liên hệ: 028.37360527
VI.  HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN
1.   Hình thức: Thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
2.   Nội dung xét tuyển:
2.1. Đối với xét tuyển:
a) Xét tuyển kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2.2. Cách tính điểm:
a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
d) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định trên .
Lưu ý : Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm tốt nghiệp theo hệ thống tín chỉ và điểm phỏng vấn tính theo quy định trên.
VII.   THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:
1.   Thời gian : Dự kiến 8h00, ngày 20 tháng 9 năm 2018
2.   Địa điểm: Trung tâm Y tế Quận 9 - 48A, đường Tăng Nhơn Phú, P Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM./.
VIII.    KINH PHÍ:
Thu phí tham dự xét tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Địa điểm thu phí: Trung tâm Y tế Quận 9 – 48A, đường Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, Tp.HCM./.
Số lượng lượt xem: 1322