title

Trung tâm Văn hóa
Thứ hai, 23/04/2018, 07:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

  1. Giới thiệu tóm tắt về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

- Quản lý, sử dụng, khai thác và phát triển cơ sở vật chất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ: Thông qua việc tổ chức các loại hình sinh hoạt văn hóa để thông tin tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong quần chúng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin mang tính xã hội hóa tại chỗ và lưu động, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng thức văn hóa- nghệ thuật của nhân dân như: Liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, phát triển các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu....

- Xây dựng các mẫu hình hoạt động văn hóa, thông tin ở các đơn vị cơ sở; mở lớp bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hoạt động phong trào văn hóa, thông tin ở các phường, đơn vị cơ sở và các hạt nhân phong trào.

- Liên doanh liên kết tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo quy định hiện hành, từng bước cân đối thu chi và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, đầu tư phát triển các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động, thư viện và phát huy giá trị Di tích Căn cứ Lịch sử Vùng Bưng 6 Xã.

2. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

 

 

Họ và tên

 

Điện thoại

cơ quan

 

Email

cá nhân

 

Lĩnh vực phụ trách

File hình scan

Nguyễn Thanh Tuấn

- Bí thư chi bộ

- Giám đốc

37314871

nguyentuan05779@

gmail.com

- Phòng Thông tin Cổ động -Tổ chức Sự kiện.

- Phòng Kế toán - Tài vụ.

- Phòng Đào tạo Dịch vụ - Tổ chức Biểu diễn.

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị

Lynh Trang

- P.Bí thư chi bộ

- P.Giám đốc

37314872

lynhtrang

2011@

gmail.com

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phòng Kỹ thuật

 

 

Lê Đức pháp

- Phó Giám đốc

37314871

phapthanh

82@gmail.

com

- Phòng Văn hóa nghệ thuật.

- Thư viện, Nhà Truyền thống Vùng Bưng 6 Xã.

 

 

Số lượng lượt xem: 314