Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Thứ tư, 24/04/2019, 03:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trường hợp người bị thương nặng vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác ở ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi cấp cứu, chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ (07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

  • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, quyết định hỗ trợ. Trường hợp từ chối, thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Cách thực hiện:
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.
Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị người bị thương nặng.

Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Đối tượng:
Cơ quan, tổ chức
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định về việc hỗ trợ người bị thương nặng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và kinh phí hỗ trợ hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
  • Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014).

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 5