title

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn quận thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thứ hai, 29/06/2020, 10:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Hướng dẫn số 40/HD-QU ngày 26 tháng 6 của Quận ủy Quận 9 về Hướng dẫn lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn quận thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ Thành phố. Cổng thông tin điện tử Quận 9 tổ chức lấy Ý kiến Nhân dân theo đường dẫn sau:

Click vào để Góp ý

Đào Thụy Gối Gòn

Số lượng lượt xem: 1492