Thủ tục thay đối tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội
Thứ tư, 24/04/2019, 06:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc, Trung tâm công tác xã hội nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ (07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút)

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Bước 3: Ngay sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Nội vụ xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định.

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản đề nghị của Trung tâm công tác xã hội, Phòng Nội vụ thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có văn bản trả lời về đề nghị của Trung tâm công tác xã hội. Quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản trả lời thì Trung tâm công tác xã hội được thực hiện việc thay đổi.

Bước 5: Căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

Cách thực hiện:
Nộp trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.
Hồ sơ:
  • Thành phần hồ sơ:Văn bản đề nghị thay đổi của Trung tâm công tác xã hội về nội dung thay đổi (tên gọi, trụ sở làm việc).

  • Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Trung tâm công tác xã hội.

Đối tượng:
Tổ chức
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
  • Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2012);

  • Thông tư Liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập (có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2013).

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 4