Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học.
Thứ hai, 22/04/2019, 13:23 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xãđối với trường tiểu học công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức cá nhân.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường tiểu học đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, táchtrường tiểu học. Nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách thì có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách nêu rõ lý do.

Bước 5: Ủy ban nhân cấp xã hoặc Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cách thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.
Hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:

  • Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;

  • Đề án sáp nhập, chia, tách;

  • Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

  • Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

 • Số lượng hồ sơ:

  01 (một) bộ.
Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng:
Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường tiểu học công lập);Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường tiểu học tư thục).
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định sáp nhập, chia, tách trường tiểu họchoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

Nghị đinh số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 3