title

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
Thứ năm, 21/05/2020, 10:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5223/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận thuộc các lĩnh vực theo danh mục

I. Lĩnh vực đất đai

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

II. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

III. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

IV. Lĩnh vực người có công

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Di chuyển hài cốt liệt sĩ

V. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quy trình công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

VI. Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

V. Lĩnh vực công sản

Thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Bán tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Điều chuyển tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

VI. Lĩnh vực đường bộ

Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên
Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ  https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx.

Quy trình được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Quận 9. Địa chỉ 2/304 Xa lộ Hà nội phường Hiệp Phú Quận 9.

Số lượng lượt xem: 1014