Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài.
Thứ ba, 23/04/2019, 09:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các trường tiêu học, trung học cơ sởchuẩn bị hồ sơ theo quy định và nôp hồ sơ trực tiếp tại Bô phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyệnvào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiêu từ 13 giờ đến 17 giờ).

Bước 2: Bô phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyệntiếp nhận hồ sơ, kiêm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủtheo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3:

 • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kê từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạocó trách nhiệm xem xét và thông báo bằng văn bản với cơ sở giáo dục vê việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu cần thiết;

 • Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kê từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hoàn thiện theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phê duyệt hoặc có văn bản thông báo vê kết quả xử lýĐê áncho cơ sở giáo dục biết nếuĐê án chưa được phê duyệt.

Bước 4: Các trường tiêu học, trung học cơ sở căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bô phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cách thực hiện:
Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
Hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:

  • Văn bản đê nghị phê duyệt Đê án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài;

  • Đê án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài, trong đó làm rõ các nôi dung: Chương trình và tài liệu; người dạy, người học, cơ sở vật chất; kiêm tra, thi, đánh giá, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ; kiêm định chất lượng giáo dục; học phí, quản lývà sử dụng học phí và việc tổ chức thực hiện Đề án;

  • Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo đối với các chương trình đào tạo sử dụng của nước ngoài (nếu có) do cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài cấp và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận.

 • Số lượng hồ sơ:01 (một) bộ.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng:
Các trường tiểu học, trung học cơ sở.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài hoặc văn bản thông báo về kết quả xử lý nếu Đề án chưa được phê duyệt.
Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 4