Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
Thứ ba, 23/04/2019, 08:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non và Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các mức độ đạt chuẩn.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4:

Đoàn kiểm tra cấp huyện (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp xã. Căn cứ kết quả thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào, đoàn kiểm tra làm văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để làm hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dânThành phố tổ chức thẩm định theo mức độ đó.

Đoàn kiểm tra Thành phố (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch Ủy ban nhân dânThành phố chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Căn cứ kết quả thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn ở mức độ nào, đoàn kiểm tra làm tờ trình đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dânThành phố ra quyết định và cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó.

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ văn bản đề nghị của đoàn kiểm tra Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dânThành phốra quyết định và cấp Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1 hoặc mức độ 2) cho trường mầm non.

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cách thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:

  • Hồ sơ gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện:

   • Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non theo từng nội dung của tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

   • Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, thẩm định.

  • Hồ sơ gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố:

   • Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non theo từng nội dung của tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia gia mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

   • Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện (theo mẫu);

   • Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, công nhận.

 • Số lượng hồ sơ:01 (một) bộ.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng:
Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định và Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn:

Mẫu báocáo kết quả thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tưsố 02/2014/TT-BGDĐT).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Tài liệu đính kèm:
Mau_bao_cao_truong_MN_dat_chuan_QG.doc
Số lượng lượt xem: 6