Thủ tục cho phép trường tiếu học hoạt động giáo dục trở lại.
Thứ hai, 22/04/2019, 13:29 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hiệu trường trường tiểu học chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đếnBộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dụctrở lạivà phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lạithì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Bước 4: Hiệu trường trường tiểu học căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cách thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.
Hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:

  • Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

  • Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

  • Biên bản kiểm tra.

 • Số lượng hồ sơ:

  01 (một) bộ.
Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng:
Hiệu trường trường tiểu học.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định cho phépnhà trường hoạt động giáo dụctrở lạihoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

Nghị đinh số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 1