Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Thứ hai, 01/04/2019, 06:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận/huyện, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút) và thứ bảy (sáng tứ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30)

Bước 2: Ủy ban nhân dân quận/huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân quận/huyện có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối cấp đổi, Ủy ban nhân dân quận/huyện phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở và nêu rõ lý do.

Bước 4: Cơ sở căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Ủy ban nhân dân quận/huyện.

Cách thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận/huyện.
Hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:

  • + Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo mẫu);

  • + Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (Bản gốc);

  • + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng).

  • + Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

 • Số lượng hồ sơ:

  01 bộ
Thời gian giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng:
Tổ chức/Cá nhân.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Giấy Chứng nhận hoặc văn bản từ chối
Phí, lệ phí

Lệ phí cấp lại 150.000 đồng/1 lần.

Tên mẫu đơn:

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
 • - Luật An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;

 • - Nghị định số 38 / 2012 / NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2012;

 • - Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2015.

 • - Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2013.

Tài liệu đính kèm:
T-HCM-271467-TT.docx
Số lượng lượt xem: 75