Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Thứ tư, 24/04/2019, 02:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Ủy ban nhân dân Quận, Huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh.

Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 4: Hộ kinh doanh căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Cách thực hiện:
Trực tiếp.
Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Theo mẫu).

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Đối tượng:
Hộ kinh doanh.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ kinh doanh.
Phí, lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2015);

  • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2016);

  • Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2012).

Tài liệu đính kèm:
giay-de-nghi-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-ho-kinh-doanh.docx
Số lượng lượt xem: 4