Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Thứ tư, 24/04/2019, 03:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân trong nước nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ (07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận hồ sơ và cấp biên nhận hồ sơ.

Bước 3:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phải thông báo cho cơ sở biết để hoàn thiện hồ sơ.

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động.

 • Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở về lý do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động.

Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

Cách thực hiện:
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.
Hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:

  • Đối với hồ sơ cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật gồm:

   • Văn bản đề nghị cấp giấy phép;

   • Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính đối chiếu quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở;

   • Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định, cụ thể:

    • Người đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;

    • Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc người khuyết tật đáp ứng các yêu cầu sau: có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật.

    • Trường hợp cơ sở chăm sóc có nuôi dưỡng người khuyết tật thì ngoài các điều kiện nêu trên còn phải bảo đảm các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của Chính phủ đối với cơ sở bảo trợ xã hội.

  • Đối với hồ sơ cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật gồm:

   • Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động;

   • Giấy tờ chứng minh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị mất, bị hư hỏng (đối với trường hợp cấp lại giấy phép);

   • Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ (đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép).

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở về lý do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động.

Đối tượng:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Giấy phép hoạt động của cơ sở chăm sóc người khuyết tật hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
 • Luật người khuyết tật (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011);

 • Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật (có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012).

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 3