Thủ tục Đăng ký thỏa ước lao động tập thể
Thứ hai, 22/04/2019, 04:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

 • Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần).

 • Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

  • a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

  • b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần).

Cách thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Hồ sơ:

Không có

Thời gian giải quyết:

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng:
Tổ chức.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Văn bản xác nhận.
Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn:

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
 • Bộ Luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2002, 2006, 2007.

 • Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể.

 • Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể.

 • Công văn số 340/LĐ-TBXH ngày 07/02/2003 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

 • Công văn số 3543/LĐ-TBXH ngày 25/11/2003 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng đăng ký Thỏa ước lao động, Nội quy lao động.

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 3