Thủ tục Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
Thứ hai, 22/04/2019, 03:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

 • Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần).

 • Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

  • a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

  • b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần).

Cách thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:

  • Công văn đề nghị đăng ký.

  • Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng.

  • Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương.

  • Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp.

 • Số lượng hồ sơ: 03

Thời gian giải quyết:

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng:
Cá nhân; tổ chức.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Văn bản xác nhận.
Phí, lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn:

Mẫu hệ thống thang lương, bảng lương.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
 • Bộ Luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2002, 2006, 2007.

 • Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.

 • Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

 • Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 5