Thủ tục Đăng ký báo cáo giảm lao động
Thứ hai, 22/04/2019, 03:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

 • Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần).

 • Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

  • a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

  • b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần).

Cách thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ:

  • Tờ khai trình theo mẫu.

 • Số lượng hồ sơ: 04

Thời gian giải quyết:

8 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng:
Cá nhân; tổ chức.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Xác nhận trên báo cáo giảm lao động.
Phí, lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn:

Báo cáo giảm lao động (Mẫu báo cáo giảm).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:
 • Bộ Luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2002, 2006, 2007.

 • Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động.

 • Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.

 • Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành môt số điều của Nghị định số 39/2003 ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động.

 • Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành môt số điều của Nghị định số 44/2003 ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.

 • Công văn số 3790/LĐTBXH-LĐ ngày 16/11/2004 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng giảm lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 5