title

THÔNG BÁO Nội dung phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2018
Thứ năm, 04/10/2018, 02:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận 9 về tuyển dụng viên chức ngành Y tế Quận 9 năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 65/TB-TTYT ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Trung tâm Y tế Quận 9 về tuyển dụng viên chức năm 2018.
Trung tâm Y tế Quận 9 thông báo nội dung phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2018 như sau:
I.    PHẦN PHỎNG VẤN KIẾN THỨC CHUNG: (áp dụng cho tất cả vị trí tuyển dụng):
·       Tài liệu tham khảo:
-  Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
II.     PHẦN PHỎNG VẤN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:
1.   Vị trí bác sĩ hạng III:
·       Tài liệu tham khảo:
-  Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH 12.
- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bội Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;
2.   Vị trí Dược sĩ hạng III:
·       Tài liệu tham khảo:
-  Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.
- Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện;
- Quyết định số 02/QĐ/QĐHN-BYT ngày 04/10/2013 của Bộ Y tế về triển khai áp dụng nguyên tắc “thực hành tốt bảo quản thuốc”;
3.   Vị trí Dược sĩ hạng IV:
·       Tài liệu tham khảo:
-  Quyết định số 02/QĐ/QĐHN-BYT ngày 04/10/2013 của Bộ Y tế về triển khai áp dụng nguyên tắc “thực hành tốt bảo quản thuốc”;
-  Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược;
- Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện;
4.   Vị trí Y sĩ hạng IV.
·       Tài liệu tham khảo:
-  Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;
-  Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn;
-  Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.
- Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ Y tế về ban hành “hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết dengue”
5.   Vị trí Điều dưỡng hạng IV:
·       Tài liệu tham khảo:
-  Luật khám chữa bệnh
-  Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn;
-  Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;
6.   Vị trí kế toán viên trung cấp:
·      Tài liệu tham khảo:
-  Luật Kế toán 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015.
-  Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.
7.   Vị trí Cử nhân xã hội học
•   Tài liệu tham khảo:
-  Thông tư số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015của Bộ Lao động Thương binh xã hội và Bộ Nội vụ về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.
 Thông tư 43/2015/BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện.
III.      THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC:
1.   Thời gian: Ngày 25/10/2018 (Thứ năm)
2.   Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế Quận 9
    48A, Tăng Nhơn Phú, P Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
·       Ghi chú :
  Người dự tuyển bốc thăm đề phỏng vấn và chuẩn bị nội dung trả lời trong thời gian tối đa là 15 phút, sau đó trình bày và trả lời trực tiếp đề phỏng vấn trong thời gian tối đa là 15 phút.
-  Người dự tuyển không được mang bất cứ tài liệu nào vào phòng phỏng vấn.
Số lượng lượt xem: 248