title

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Thứ bảy, 26/10/2013, 01:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 9.
- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học
- Tên dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin tại Ủy ban Nhân dân Quận 9
- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
- Giá bán HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).
- Thời gian phát HSYC: Từ 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2013 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2013 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm phát hành: Văn phòng Ủy ban Nhân dân Quận 9.
- Địa chỉ phát hành: 2/304 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Điện thoại: (+84-8) 22.285.363 – Fax: (+84-8) 22.285.363
- Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2013, tại Văn phòng UBND Quận 9.

 

 
 
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(đã ký) 
 
 
 
Nguyễn Ngọc Cường

 

Số lượng lượt xem: 3602