title

Thành phố Thủ Đức có lãnh đạo chủ chốt đầu tiên
Thứ sáu, 08/01/2021, 11:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Bà Nguyễn Thị Thu (thứ 2 từ trái sang) được giao phụ trách Chi cục THADS TP Thủ Đức

Ngày 5/1,  Cục THADS TPHCM vừa công bố quyết định về việc sắp xếp Chi cục THADS cấp quận thuộc Cục THADS TPHCM và thành lập Chi cục THADS TP Thủ Đức và về nhân sự phụ trách Chi cục THADS TP Thủ Đức.

Chi cục THADS TP Thủ Đức chính thức được thành lập từ ngày 1/1/2021 trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị Chi cục THADS Quận, 2, Quận 9, quận Thủ Đức. Chi cục THADS TP Thủ Đức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo địa giới hành chính mới kể từ ngày 1/1/2021 và kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục THADS Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức theo quy định của pháp luật.

 Chi cục THADS TP Thủ Đức tiếp nhận và giải quyết công việc phát sinh trên địa giới hành chính mới từ ngày 1/1/2021; tiếp nhận và tiếp tục giải quyết các công việc do Chi cục THADS Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức đang thực hiện trước ngày 1/1/2021 theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan; tiếp nhận và chỉ đạo hoạt động đối với công chức, người lao động của 3 Chi cục đến khi hoàn thành việc sắp xếp nhân sự theo quy định.

Cục THADS TPHCM đã có quyết định giao bà Nguyễn Thị Thu - Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 9 phụ trách Chi cục THADS TP Thủ Đức từ ngày 1/1/2021 cho đến khi kiện toàn được chức danh Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Thủ Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục THADS TPHCM Vũ Quốc Doanh mong rằng với trọng trách mới, bà Nguyễn Thị Thu tiếp nhận công việc phụ trách điều hành Chi cục THADS TP Thủ Đức và có kế hoạch bố trí sắp xếp phân công nhiệm vụ, báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Cục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo điều hành để có chỉ đạo kịp thời thực hiện công việc hiệu quả đúng quy định của pháp luật.

 

Số lượng lượt xem: 136