title

Sơ kết 05 năm thực hiện về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo
Thứ năm, 10/09/2020, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

 

 

 

 

Ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, trào bằng khen của Thành phố cho 2 tập thể và 2 các nhân xuất sắc

 

Ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và ông Phạm Quang Bửu, Chủ tịch UBMTTQVN quận, trao giấy khen cho các tập thể

 

 

Sáng 10/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viết Nam Quận 9 tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trung ương về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo.

Tham dự có ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9; ông Phạm Quang Bửu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 9; ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND Quận 9.

Thực hiện quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; Kết luận 01 và 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác Dân tộc- Tôn giáo, trong 5 năm qua MTTQ quận 9 luôn được quận ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, sự hướng dẫn thường xuyên của MTTQ Việt Nam thành phố, hệ thống Mặt trận và chính quyền từ quận đến cơ sở, triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách về dân tộc và tôn giáo, qua đó đồng bào các dân tộc thiểu số và người có đạo không phân biệt về tín ngưỡng tôn giáo- dân tộc trên địa bàn quận 9 luôn sống hòa thuận đoàn kết và tương thân tương ái, tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

 Nhiều cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số và người có đạo là đoàn viên, hội viên ưu tú, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng và được chính quyền, các tổ chức chính trị- chính trị xã hội quan tâm chăm lo về tinh thần và vật chất, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đến nay đã vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống và làm giàu hợp pháp chính đáng. Các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo làm tốt đạo pháp, dân tộc, xã hội chủ nghĩa; tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động  đồng bào có đạo tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục được phát huy đồng hành với hệ thống Mặt trận xây dựng, phát huy tinh thần đoàn kết trong các dân tộc trên địa bàn quận 9 nói riêng, thành phố nói chung.

Đạt được những kết quả nêu trên là được sự nhất quán về chủ trương và hành động, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thề từ quận đến cơ sở.  

Các cơ chế, chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước được chính quyền, mặt trận đoàn thể các cấp thực thi đúng pháp luật, đồng thời cụ thể hóa và đổi mới phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương; giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng đông đảo của đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn.

Công tác dân tộc, tôn giáo được hệ thống Mặt trận các cấp quan tâm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; các ủy viên Ủy ban MTTQ quận là các chức sắc, chức việc các tôn giáo cũng như các thành viên Ban tư vấn Dân tộc – Tôn giáo tích cực tham gia những hoạt động do Ban Thường trực Mặt trận quận triển khai. Vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở đã huy tụ được đông đảo đồng bào có đạo và người dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ chức Hội, đoàn thể.

Thường xuyên quan tâm chăm lo tốt đời sống, tinh thần vật chất của đồng bào dân tộc thiểu và đồng bào có đạo trong các tôn giáo còn khó khăn.

 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân.  Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 9 trao tặng 12 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc có thành tích thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo giai đoạn 2015 – 2020./.

 

Số lượng lượt xem: 114