title

QUY TRÌNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
Thứ năm, 21/05/2020, 10:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4115/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận theo danh mục:

I. Lĩnh vực gia đình

 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

II. Lĩnh vực văn hóa cơ sở

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Thủ tục công nhận “Khu phố văn hóa” hàng năm

Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Thủ tục công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

III. Lĩnh vực thư viện

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

IV. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông trung học bán trú và trung tâm học tập cộng đồng)

Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Thủ tục giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Thủ tục quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” phường, xã, thị trấn

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên
Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ  https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx

Quy trình được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Quận 9. Địa chỉ 2/304 Xa lộ Hà nội phường Hiệp Phú Quận 9.

                                                                                    

                                                                                                VP. HĐND – UBND QUẬN 9

Số lượng lượt xem: 1010