title

QUY TRÌNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
Thứ năm, 21/05/2020, 10:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận thuộc các lĩnh vực như sau:

I. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, đăng ký thuế

Liên thông đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế

II. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

III. Lĩnh vực bảo trợ xã hội

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội quận, huyện

IV. Lĩnh vực lao động – tiền lương

Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên
Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx

Quy trình được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Quận 9. Địa chỉ 2/304 Xa lộ Hà nội phường Hiệp Phú Quận 9.

                                                                       

                                                                                                            VP.HĐND – UBND QUẬN 9

Số lượng lượt xem: 733