title

QUẬN ỦY QUẬN 9: Tổng kết công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
Thứ bảy, 11/01/2020, 08:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 9/1, Ban Dân vận Quận ủy Quận 9 tổ chức hội nghị tổng Tổng kết công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Tham dự có đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9.

            Tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Ngọc Châu, Trưởng ban Dân vận Quận ủy đã trình bày báo cáo về những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ về công tác Dân vận của quận, đồng chí nêu rõ:

Trong năm 2019, các tầng lớp nhân dân phấn khởi và đồng thuận cao trước sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung nhiều giải pháp thực hiện chăm lo, hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình của nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và đồng chí Cao Thị Ngọc Châu, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, trao giấy khen tập thể hoàn thành xuất sắc Quy chế dân chủ cơ sở.

Hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở đã có những giải pháp thiết thực giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần; các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, tuân thủ theo luật pháp; vận động tín đồ chức sắc, chức việc các tôn giáo sống theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt các quy định pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện các Quyết định số 935, 936 và 994 của Thành ủy đến toàn hệ thống chính trị; đặc biệt là thực hiện giám sát các nội dung thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Tổ chức giám sát việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị. Tổ chức đối thoại với nhân dân nội dung thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU: 25 cuộc (24 cuộc cấp phường và 01 cuộc cấp quận) với 2.518 người dự đã có 346 ý kiến phát biểu.

Đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch HĐND và đồng chí Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND quận, trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác dân vận năm 2019

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019 do quận phát động, gắn với phong trào “Dân vận Khéo”. Đến nay đã có 557 mô hình, điển hình. Ban Dân vận đã tham mưu Quận ủy đề nghị tuyên dương cấp thành phố 05 gương; quận 54 gương; cấp phường 175 mô hình và 160 điển hình...

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn những khó khăn nhất định mà Ban Dân vận phải tiếp tục đưa vào kế hoạch năm 2020 để hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy khẳng định vai trò tham mưu của Ban Dân vận trong năm 2019 về công tác vận động nhân dân, đã kịp thời tham mưu Quận ủy, chính quyền thường xuyên gặp gỡ, vận động đồng bào, tôn giáo chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tiếp xúc các vị chức sắc tôn giáo để trao đổi, động viên, giải thích về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, nhằm không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Ban Dân vận Quận ủy đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, các ban ngành tham gia giải quyết các trường hợp khiếu kiện, các bức xúc, kiến nghị của cử tri; tổ chức giám sát, rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại quận, phường để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế những thủ tục không còn phù hợp; tổ chức phát động phong trào thi đua “dân vận khéo”…

Để ghi nhận những thành tích trong công tác vận động nhân dân Quận ủy đã quyết định khen thưởng 18 tập thể hoàn thành xuất sắc Quy chế dân chủ cơ sở và 11 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác dân vận năm 2019./.

                                                  

                                                                                                                                                                         Phúc Điền

Số lượng lượt xem: 420