title

Quận 9: Trao Huy hiệu Đảng cho 84 đảng viên nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 05/07/2019, 02:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 17/5/2019, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 9 tổ chức lễ kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019.

Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Ngày 17/5/2019, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 9 tổ chức lễ kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019.

Phát biểu ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ tranh đấu cho dân tộc mình, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà tấm lòng của Người còn hướng về nhân dân các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc và tiến bộ xã hội.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã sáng lập và chăm lo từng bước trưởng thành của Đảng, rèn luyện Đảng ta thành đội tiên phong vững vàng, sáng suốt của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Người đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

50 năm đã đi qua, những lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa luôn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; để rồi một đất nước Việt Nam hồi sinh sau những năm dài chiến tranh đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng và đối ngoại; đã làm hết sức mình vì sự đoàn kết, lớn mạnh của phong trào cộng sản quốc tế; đã chủ động hội nhập và ngày càng khẳng định uy tín, vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

Kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng cao cả mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, hơn 22 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 9 đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiệu thành quả nhất định và có đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Trong đó kinh tế của quận tăng trưởng khá nhanh và ổn định; các lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giảm nghèo bền vững có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng thực hiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng trước những vấn đề phức tạp phát sinh; năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên; dân chủ được mở rộng, vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy.

Nhân dịp này, Quận 9 trao tặng Huy hiệu Đảng cho 84 đồng chí đảng viên của Đảng bộ. Trong đó, 70 năm tuổi Đảng: 8 đồng chí; 65 năm tuổi Đảng: 2 đồng chí; 60 năm tuổi Đảng: 2 đồng chí; 55 năm tuổi Đảng: 10 đồng chí; 50 năm tuổi Đảng: 14 đồng chí; 45 năm tuổi Đảng: 17 đồng chí; 40 năm tuổi Đảng: 10 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng: 21 đồng chí.

Số lượng lượt xem: 174