title

Quận 9 - Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ sáu, 29/11/2019, 16:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận,

phát biểu chỉ đạo

 

       Ngày 28/11, Quận ủy - Ủy ban nhân dân Quận 9 Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có các; Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận; Hoàng Minh Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND quận.

      Qua hơn 4 tháng từ khi thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.  Xác định được tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trước diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng hành vi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, Quận ủy Quận 9 đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-QU ngày 09/4/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

         Kết quả Quận 9 thực hiện tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng là 111 vụ, so với thời kỳ 01/01/2019 đến 31/5/2019 giảm  25 vụ (tỉ lệ giảm 18,38%), trong đó: sai phép là 70 vụ (trung bình 0,45 vụ/ngày), so với thời kỳ 01/01/2019 đến 31/5/2019 giảm 25 vụ vụ (tỉ lệ giảm 26,3%); không phép là: 41 vụ (trung bình 0,27 vụ/ngày), so với thời kỳ 01/01/2019 đến 31/5/2019 không tăng, không giảm, trong đó số vụ đủ điều kiện cấp phép xây dựng là 2 vụ, số vụ xây dựng vi phạm trên đất không được phép xây dựng 39 vụ. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, Ủy ban nhân dân Quận 9 đã ban hành 16 quyết định xử phạt (trung bình 0,13 vụ/ngày)(thời điểm xây dựng sau tháng 8/2019) số công trình xử phạt giảm so với 07 tháng trước khi có Chỉ thị 23 (76 quyết định - 0,36 vụ/ngày).

 

        Tuy nhiên, công tác kiểm tra xử lý còn gặp nhiều khó khăn do người dân tìm cách đối phó để xây dựng vào các ngày nghỉ và ban đêm, một số trường hợp chủ đầu tư giao khoán công trình cho bên chủ thầu xây dựng cố tình xây dựng không phép. Việc tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố còn chậm do việc tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Thông tư số 05/2017/TT-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính còn nhiều vướng mắc khó thực hiện. Công tác điều chỉnh quy hoạch thời gian thẩm định, phê duyệt kéo dài gây khó khăn trong vấn đề quản lý đô thị

       Nhìn chung, qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 và Kế hoạch số 3333, nhận thức của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị về tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự đô thị trên địa bàn quận được nâng lên; Đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng từng bước nhận thức rõ và đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình được phân công; bước đầu tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người dân về việc xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

       Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận đã biểu dương quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua của các lực lượng, đã làm tốt nhiệm vụ giảm tỷ lệ xây dựng không phép xuống 16 vụ, sai phép giảm sâu, kết quả đạt đươc như trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Về mặt khách và chủ quan vẫn còn hạn chế. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để nhân dân tự tháo gỡ các công trình xây dựng không phép, sai phép; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn quận, đề nghị lực lượng cảnh sát khu vực quản lý tốt địa bàn; Đội Thanh tra địa bàn và 13 phường nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy Đảng 13 phường chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường tiếp tục duy trì những kết quả đạt được, phải phát hiện xử lý kịp thời, không để phát sinh công trình xây dựng không phép trên địa bàn./.

 

                                                                             Đào Thụy Gối Gòn

Số lượng lượt xem: 3299