title

Quận 9 tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9/11).
Thứ tư, 11/11/2020, 09:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên. Đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật tạo thói quen sống và làm việc theo pháp luật đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong nhân dân trên địa bàn quận.

 

 

 

Quang cảnh đại biểu nghe tuyên truyền

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Phòng Tư pháp quận tổ chức tuyên truyền pháp luật cho các tổ chức thành viên chính trị xã hội quận, thành viên các ban Tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 13 phường, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên,  Hội Cựu Chiến binh, Hội Luật gia 13 phường; trưởng, phó ban công tác Mặt trận và Tổ Hòa giải cơ sở 75 khu phố cùng về tham dự.

Các nội dung tuyên truyền gồm: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật hòa giải ở cơ sở và tập huấn kỹ năng tiếp nhận, xử lý,  định hướng dư luận xã hội.

Số lượng lượt xem: 78