title

Quận 9: Tập trung giải pháp thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”
Thứ bảy, 11/01/2020, 08:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

        Ngày 10/01, UBND Quận 9 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế kinh tế, xã hội, ngân sách và chương trình công tác năm 2020. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy Quận 9, Chủ tịch HĐND quận; Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 9 .

Bí thư Quận ủy Quận 9, Chủ tịch HĐND quận Đặng Thị Hồng Liên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

           Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần V nhiệm kỳ 2015 – 2020; trên cơ sở thực hiện chủ năm của Thành phố“Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” qua đó đề ra mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh tăng cường thực hiện nhiều nội dung, giải pháp mới cho công tác phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân…

          Trên cơ sở đó, những kết quả đạt được trong năm 2019, cùng với Thành phố nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm của kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ V và Nghị quyết HĐND quận năm 2020. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu dịch vụ - công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp đô thị gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm xây dựng Quận 9 trở thành đô thị sáng tạo phía Đông Thành phố.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND Quận 9 phát biểu tại Hội nghị.

          Chỉ tiêu đặt ra năm 2020 dự toán thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt chỉ tiêu pháp lệnh là 8%; tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách Nhà nước đạt 250 tỷ đồng. Duy trì kết quả 100% hộ dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch; bảo đảm thu gom, vận chuyển 100% chất thải rắn thông thường, 100% hộ dân đóng phí thu gom rác; Hoàn thành chuyển đổi 100% tổ rác dân lập thành đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân; 100% học sinh các cấp phổ thông được giáo dục kiến thức bảo vệ môi trường phù hợp. Phấn đấu 7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 64 khu phố văn hóa, 85 % hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 92% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, phấn đấu tỉ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên từ 25% trở lên. Huy động học sinh vào đầu cấp đạt 100%, hiệu suất đào tạo tiểu học đạt 99,5%, hiệu suất đào tạo THCS 94,5%; phấn đấu 01 trường đạt chuẩn quốc gia. Giữ vững 13 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; Duy trì tăng dân số tự nhiên ở mức 1,25%. Phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo dưới 1% trên tổng số dân…

          Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 9, Chủ tịch HĐND quận Đặng Thị Hồng Liên đã chỉ rõ những tồn tại và gợi mở những hướng đi trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận trong năm 2020. Đồng chí đề nghị các phòng ban, đơn vị, UBND 13 phường cần rà soát tất cả các chương trình, kế hoạch để đưa ra những giải pháp, biện pháp thực hiện hiệu quả ngay từ đầu năm, tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính; cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cần phải thay đổi tư duy trong chỉ đạo, điều hành cũng như trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch.

                                                                                                                                     Phúc Điền

Số lượng lượt xem: 1147