title

Quận 9: Tập trung giải pháp thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”
Thứ năm, 17/01/2019, 20:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều 14/1, UBND Quận 9 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế kinh tế, xã hội năm 2019. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy Quận 9, Chủ tịch HĐND quận; Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 9 .

Bí thư Quận ủy Quận 9, Chủ tịch HĐND quận Đặng Thị Hồng Liên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2019 là năm quyết định để tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần V đề ra; cùng với việc Thành phố tăng cường thực hiện nhiều nội dung, giải pháp mới cho công tác phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân; đặc biệt là việc tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, UBND quận tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm của kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019  theo Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ V và Nghị quyết HĐND quận năm 2019. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp đô thị và chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND Quận 9 phát biểu tại Hội nghị.

Chỉ tiêu đặt ra là tốc độ tăng trưởng bình quân về giá trị sản xuất của khu vực dịch vụ là 10%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân về giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 11%/năm; dự toán thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt chỉ tiêu từ 6% đến 8%; tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách tập trung thành phố và quận  quản lý đạt 250 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo bình quân 0,8% trên tổng số dân (giảm 600 hộ nghèo, 1.000 hộ cận nghèo theo chuẩn mới của thành phố); phấn đấu kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự từ 3 - 5%; nâng tỷ lệ điều tra, phá án hình sự trên 70%; xây dựng 80% tổ dân phố đạt tự quản về an ninh trật tự....
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 9, Chủ tịch HĐND quận Đặng Thị Hồng Liên đã chỉ rõ những tồn tại và gợi mở những hướng đi trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận trong năm 2019. Bí thư Quận ủy cho rằng, năm qua, công tác chỉ đạo điều hành của một vài phòng ban, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, vẫn còn lúng túng trong triển khai các chương trình kế hoạch. Đồng chí đề nghị năm 2019 các phòng ban, đơn vị, UBND 13 phường cần rà soát tất cả các chương trình, kế hoạch để đưa ra những giải pháp, biện pháp thực hiện hiệu quả ngay từ đầu năm, cần quan tâm hơn nữa trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính; cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cần phải thay đổi tư duy trong chỉ đạo, điều hành cũng như trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch. Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ có chương trình giám sát, cương quyết xử lý đối với những cấp ủy, người đứng đầu không làm tròn nhiệm vụ.
Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Trần Văn Bảy đề nghị; lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, UBND 13 phường căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và lĩnh vực công tác được giao; trong kế hoạch phải nêu rõ thời gian hoàn thành, phân công cụ thể cá nhân, đơn vị thực hiện và lãnh đạo nào chịu trách nhiệm chỉ đạo chính. Tập trung giải pháp thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý hành chính trong toàn quận; tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đẻ giải quyết kịp thời, dứt điểm, giải tỏa bức xúc cho người dân.
Số lượng lượt xem: 811