title

QUẬN 9, 22 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ hai, 22/04/2019, 08:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nằm ở vị trí cửa ngõ Đông Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh, nối liền địa bàn kinh tế trọng điểm của khu vực có diện tích 113,896.200 km2, có 13 phường với dân số 235.268 nhân khẩu.

Quận 9 được thành lập ngày 01/4/1997 theo nghị định số 03/CP ngày 06/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tách ra từ huyện Thủ Đức cũ. Với điểm xuất phát, kinh tế phát triển không đồng đều, phần lớn là sản xuất nông nghiệp, ngành công nghiệp –tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển chậm, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Tuy xuất phát điểm thấp và có nhiều khó khăn thách thức nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy - UBND Thành phố, sự giúp đỡ của các Sở, ban, ngành Thành phố; sự lãnh đạo sâu sát của Quận ủy, sự chủ động động trong quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận và các đoàn thể, sự nỗ lực to lớn của nhân dân, Quận 9 qua 22 năm xây dựng và phát triển đã đạt được những thành tựu nổi bật, làm thay đổi diện mạo của quận vùng ven một cách toàn diện và sâu sắc. Thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu sau:

Kinh tế của quận đã có sự tăng trưởng liên tục với tốc độ khá cao. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã phát huy sáng kiến, mạnh dạn đầu tư đổi mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã hàng hóa đã góp phần đưa sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của quận ngày càng phát triển. Sản xuất nông nghiệp đã có sự thay đổi về mô hình sản xuất để phù hợp với tiến trình đô thị hóa; nhiều chương trình, giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả kinh tế cao được áp dụng; các mô hình sản xuất giỏi được nhân rộng; phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần cải thiện thu nhập của người nông dân. Thu ngân sách hàng năm đều tăng, với 42 tỷ đồng năm 1997 đã tăng lên 2.286 tỷ đồng năm 2018;

Xây dựng cơ bản được tập trung đầu tư thực hiện. Từ năm 1997 đến nay, tổng vốn đầu tư trên 3.500 tỷ đồng; tập trung đầu tư vào các công trình giao thông, công trình phúc lợi xã hội phục vụ nhu cầu dân sinh và sự phát triển kinh tế của quận. Hiện nay, 100% hộ dân có điện sử dụng; 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Hệ thống giao thông được mở rộngngày càng hoàn thiện, hệ thống cầu đường ở các phường vùng sâu được tập trung đầu tư đã tạo nên hệ thống giao thông thông suốt và giúp các phường vùng sâu có điều kiện phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được Quận đặc biệt quan tâm thực hiện:

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo của quận không ngừng phát triển; cơ sở vật chất, trường lớp ở các cấp học, bậc học được đầu tư đồng bộ, kiên cố và từng bước chuẩn hoá; số trường học trên địa bàn từ 31 trường năm 1997 đã tăng lên 95 trường năm 2018, trong đó có 54 trường công lập, 40 trường ngoài công lập, 1 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, hầu hết các trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp cấp quận và thành phố; đến nay đã 21 trường được Thành phố công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức độ 2,  30 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục . Phong trào dạy giỏi, học giỏiphong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đã đạt được nhiều kết quả; hiệu suất đào tạo các bậc học ngày càng được nâng cao; phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi không ngừng được nhân rộng, số học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố ngày càng tăng. Quận đã hoàn thành phổ cập bậc trung học phổ thông, 100% học sinh trong độ tuổi đều được cắp sách đến trường. Trung tâm học tập cộng đồng tại 13 phường đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, góp phần nâng cao dân trí của người dân.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt chú trọng, chương trình mục tiêu y tế quốc gia hàng năm đều hoàn thành. Mạng lưới y tế không ngừng được kiện toàn; đến nay đã có 01 Bệnh viện, 01 Trung tâm Y tế; 13 phường đều có Trạm Y tế được đầu tư sửa chữa, xây dựng mới với đầy đủ trang thiết bị thiết yếu và đội ngũ y, bác sĩ đã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Quận đã xây dựng 13 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế phường, xã; công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình và công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em được triển khai thực hiện có hiệu quả. Năm 1997, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,51% , đến năm 2018 đã kéo giảm xuống còn 1,207%.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn trong những năm qua có sự phát triển mạnh mẽ đã từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và tập luyện của nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được triển khai đồng bộ đã đạt được nhiều kết quả; các thiết chế văn hóa không ngừng được đầu tư xây dựng. Số khu phố văn hóa được công nhận đạt chuẩn tăng lên hàng năm; năm 1997 có 07 khu phố, ấp được công nhận danh hiệu văn hóa, đến năm 201868 khu phố văn hóa (đạt 106,2% so với nghị quyết), 06/09 phường đạt văn minh đô thị (đạt 100% so với nghị quyết), số hộ gia đình văn hóa đạt 109,9% so với nghị quyết.

Những năm qua, Quận luôn quan tâm thực hiện tốt đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; thực hiện tốt công tác chính sách xã hội; phát động nhiều phong trào hướng về cội nguồn, thường xuyên thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách. Đến nay, Quận đã xây dựng 602 căn và sửa chữa 596 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 16,440 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa hơn 916 căn nhà tình thương kinh phí trên 20,640 tỷ đồng cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nhà tình nghĩa - nhà tình thương trên địa bàn; 100% phường được Thành phố công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công.  Đã xây dựng 13 nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại các phường, Đền tưởng niệm Bến Nọc, Nhà truyền thống Khu di tích lịch sử căn cứ Vùng Bưng 6 xã góp phần giữ gìn và giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, lòng yêu nước của thế hệ cha anh cho các thế hệ trẻ noi theo.

Chương trình xóa đói giảm nghèo trước kia, nay là chương trình giảm nghèo bền vững thực hiện vượt kế hoạch đã đề ra; Đến cuối năm 2018, đã thực hiện nâng chuẩn hộ nghèo là 1.018/1000 hộ, đạt tỷ lệ 102% so với Nghị quyết, hộ cận nghèo 1.231/1200 hộ, đạt tỷ lệ 103% so với Nghị quyết. Hiện còn 147 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,17%; 1.118 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,31%. Tổng quỹ XĐGN là 33,028 tỷ đồng, hiện đang trợ vốn cho 1.304 hộ với số tiền 28,190 tỷ đồng.

Công tác đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm đạt hiệu quả cao, bình quân hàng năm đã đào tạo nghề từ 1500-2000 người; giới thiệu giải quyết việc làm bình quân mỗi năm cho 4.000 - 4.250 lao động, trong đó đặc biệt quan tâm đến các hộ nghèo và hộ dân trong các dự án phải giải tỏa di dời.

Công tác quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân luôn được củng cố, góp phần giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội của địa phương. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được đẩy mạnh và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Hàng năm tổ chức tốt công tác diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ, chiến đấu trị an, từng bước bổ sung hoàn thiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, luân phiên dân quân đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao. Cải cách tư pháp tiếp tục được tập trung thực hiện và có chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên, góp phần tích cực vào việc lập lại kỷ cương, đảm bảo sự công minh của pháp luật.

Hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở không ngừng được củng cố kiện toàn; công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ được quan tâm thực hiện, đội ngũ cán bộ có trình độ đại học ngày càng tăng, qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của quận trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ và đi sâu vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; công tác kết nạp đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được chú trọng. Khi mới tách quận, Đảng bộ có 32 tổ chức cơ sở Đảng với 1.215 đảng viên, đến nay phát triển lên 42 tổ chức cơ sở Đảng với trên 6391 đảng viên. Các cấp ủy Đảng đã thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo, đội ngũ cán bộ đảng viên hầu hết đã phát huy được tính tiên phong gương mẫu, có ý thức trách nhiệm với công việc và tinh thần phục vụ nhân dân, qua đó tạo được niềm tin trong nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thực hiện tốt công tác tập hợp, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ được nội lực trong nhân dân; phát huy mạnh mẽ quy chế dân chủ cơ sở, cùng nhân dân xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương như: “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, “gương người tốt việc tốt”; đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”; tham gia phong trào hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội... Các đoàn thể từ quận đến cơ sở từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và phát triển mạnh mẽ về lực lượng; từ hơn 13.000 đoàn viên, hội viên ban đầu, đến nay số lượng đoàn viên, hội viên của các hội đoàn thể đã phát triển lên trên 110.000 người.

Trong 22 năm xây dựng và phát triển, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, chúng ta đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Với những thành tích đạt được, trong 22 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 9, cũng như nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen, cờ thi đua của UBND Thành phố.

Trong năm 2018, mặc dù tình hình kinh tế cả nước và Thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận, tình hình kinh tế của Quận tiếp tục duy trì độ tăng trưởng ổn định, đạt chỉ tiêu Nghị quyết; doanh thu ngành thương mại-dịch vụ, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp vẫn giữ được đà tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước có sự chuyển biến rất tích cực, vượt cao so với chỉ tiêu được giao trong  năm 2018. Các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ được tổ chức trang trọng, hình thức đa dạng, phong phú. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn được đảm bảo đặc biệt là vào các dịp lễ, tết. Công tác Quân sự địa phương đạt được nhiều thành tích nổi bật, hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự 2 cấp.

Thông qua các phong trào thi đua trong năm 2018 đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Trong buổi lễ hôm nay, chúng ta vinh dự tôn vinh, 1 tập thể nhận Huân chương lao động hạng 3, 5 tập thể nhận cờ thi đua xuất sắc, 7 cá nhân nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 13 cá nhân nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố…

Từ những kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, cho thấy:

- Phong trào thi đua yêu nước trong năm qua luôn được Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, Hội đồng thi đua khen thưởng quận quan tâm chỉ đạo thực hiện.

- Trong công tác thi đua khen thưng, đã xây dựng được các mục tiêu, nội dung thi đua sát với nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị; việc tổ chức chia cụm thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị đã nâng cao ý thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác thi đua, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân.

- Việc thực hiện công khai chấm điểm, bình xét thi đua, khen thưởng đã đưa công tác thi đua khen thưởng từ quận đến cơ sở đi vào nề nếp và đảm bảo thực chất.

Năm 2019 là năm thứ tư, cũng là năm vô cùng quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; năm thứ hai Thành phố tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội cho phép Thành phố thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để Thành phố phát triển nhanh, bền vững và đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ủy ban nhân dân quận tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Trong lĩnh vực kinh tế, Tốc độ tăng trưởng bình quân về giá trị sản xuất của khu vực dịch vụ là 10%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân về giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 11%/năm.

Thu ngân sách nhà nước trong năm phấn đấu vượt chỉ tiêu từ 6% đến 8%. Khai thác hiệu quả các nguồn thu phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đảm bảo cân đối thu chi.

 Trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản – quản lý đô thị - tài nguyên môi trường Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách do quận quản lý phấn đấu đạt 250 tỷ đồng.

Bảo đảm thu gom, vận chuyển 100% chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế.

Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới cấp nước trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ hộ dân sử dụng và tiếp cận nước sạch đạt 100%.

Trong lĩnh vực Văn hóa Xã hội

Tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%, hiệu suất đào tạo Tiểu học đạt 98,5%, hiệu suất đào tạo Trung học cơ sở đạt 92%; phấn đấu xây dựng 02 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình y tế quốc gia trong năm; Giữ vững 13 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,25%; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 4,3%.

 Đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa, đưa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu; Giữ vững 06 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 64 khu phố văn hóa, 85% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa từ 92% trở lên; Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên từ 25% trở lên.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo bình quân 0,8% trên tổng số dân (giảm 600 hộ nghèo, 1000 hộ cận nghèo theo chuẩn mới của thành phố)

Trong lĩnh vực Quốc phòng an ninh

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự hai cấp, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

- Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự từ 3 - 5%; nâng tỷ lệ điều tra, phá án hình sự trên 70%; xây dựng 80% tổ dân phố đạt tự quản về an ninh trật tự.

- Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương) từ 10%.

Để đạt được những chỉ tiêu nêu trên cần đề ra một số giải pháp cơ bản như sau:

Bám sát vào Nghị quyết của Quận uỷ, Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ năm 2019 và chỉ tiêu nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, UBND quận ban hành Quyết định chỉ đạo điều hành về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và thu chi ngân sách của quận năm 2019, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Quận ủy và Hội đồng nhân dân quận đã đề ra.

Tăng cường sự phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân quận – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các tổ chức đoàn thể để phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên Ủy ban nhân dân quận, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực; Tăng cường phối hợp với các Sở ngành thành phố để kịp thời xin ý kiến nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực của quận.

Tập trung thực hiện các vấn đề về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, công tác chống ngập phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc Hội”, gắn thực hiện có hiệu quả việc «Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh» gắn với Dân vận của chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các phòng, ban và Ủy ban nhân dân 13 phường. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng; hướng dẫn các cụm, khối thi đua xây dựng nội dung và quy chế hoạt động để nâng cao hiệu quả sinh hoạt cụm, khối thi đua thuộc Quận. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua; kịp thời phổ biến, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; đồng thời  biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chương trình kế hoạch mà UBND Quận đã đề ra.

Số lượng lượt xem: 169