title

Quận 9: Lực lượng vũ trang quận thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Thứ năm, 04/07/2019, 08:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng 14/6, Đảng ủy Quân sự quận tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ Lực lượng vũ trang quận (2014 – 2019).

Tham dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Của, Phó Chủ nhiệm phòng chính trị, Bộ Tự lệnh Thành phố; Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tich UBND quận.

Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tặng giấy khen cho các tập thể.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự quận đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cuộc vận động; cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, Lực lượng vũ trang quận đã nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, coi đó là việc làm thường xuyên của mỗi tập thể và cá nhân; cuộc vận động thật sự đã thấm sâu vào nhận thức, trở thành hành động thực tiễn và ý thức tự giác của mỗi người, trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp trong Đảng bộ và cơ quan, đơn vị. “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên lực lượng vũ trang quận có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; không ngừng củng cố nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật; tăng cường mối đoàn kết gắn bó đồng chí, đồng đội; luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế; chưa có nhiều mô hình, công trình đặc trưng tiêu biểu của từng cơ quan, đơn vị ; nội dung đăng ký của một vài đơn vị, cá nhân còn chung chung chưa bám sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các tập thể được khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Của, Phó Chủ nhiệm phòng chính trị, Bộ Tự lệnh Thành phố biểu dương kết quả của Đảng ủy Quân sự quận 9 qua 05 năm triển khai thực hiện cuộc vận động; Đại tá đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự quậntiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích, yêu cầu của cuộc vận động; trên cơ sở đó xây dựng ý chí quyết tâm, nêu cao ý thức trách nhiệm làm cho cuộc vận động thực sự có hiệu quả và đi vào đời sống của mỗi cơ quan, đơn vị, trở thành hành động tự giác của mỗi quân nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đồng thời, chú trọng khắc phục mọi biểu hiện nhận thức không đúng, thiếu tinh thần trách nhiệm, trông chờ, ỷ lại, ngại khó, ngại khổ, hiệu quả công tác thấp, bệnh thành tích và các biểu hiện tiêu cực khác.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân quận tặng giấy khen cho 13 tập thể, 26 cá nhân; Quận sự quận tặng giấy khen cho 15 cá nhân đã có thành tích trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Lực lượng vũ trang quận (2014 - 2019).

Số lượng lượt xem: 104