title

Phường Tăng Nhơn Phú A (phường anh hùng)
Thứ hai, 01/11/2010, 20:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Địa chỉ: 29 Lê Văn Việt - KP.1 - P.Tăng Nhơn Phú A - Q9

Điện thoại:         (08)8966793 -  Fax: (08)7307377 

 

Dân số:             23.158 người

 

Diện tích:          418,98ha 

 

Số hộ:               3.606 hộ

Là địa phương giàu truyền thống anh hùng cách mạng. Số đảng viên toàn phường chiếm tỷ lệ cao. Hiện đang từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo qui hoạch.

 

Bí thư:              Nguyễn Việt Dũng

 

Chủ tịch:           Lê TấnHồng

 

Đặc điểm kinh tế, xã hội:

 

Tuy là một phường đô thị hóa nhưng nhìn chung phường Tăng Nhơn Phú A vẫn mang nặng tính chất nông nghiệp, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Trong các năm qua với tác động của cơ chế thị trường, quá trình đô thị hóa làm cho nhu cầu sử dụng đất để đầu tư các cơ sở hạ tầng, các công trình công nghiệp, dịch vụ, phát triển các khu dân cư, khu công nghệ cao trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A tăng nhanh đã tạo ra những biến động về đất đai gây ít nhiều khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đô thị, có tác động to lớn đến đời sống xã hội của một bộ phận dân cư.

 

Trước tình hình đó, phường Tăng Nhơn Phú A đã xác định công tác quản lý đô thị là một công tác quan trọng cần tập trung chỉ đạo thông qua công tác lập kế hoạch quy hoạch sử dụng đất, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giải quyết vệ sinh môi trường; nhà nước từng bước nắm chắc được việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng các công trình giao thông, trường học, bệnh viện, về vệ sinh an toàn xanh sạch …, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Đến nay, trên địa bàn phường có 3 di tích lịch sử được Thành phố công nhận là di tích lịch sử cấp Thành phố đó là di tích lịch sử bót giây thép; di tích lịch sử chùa Phước Tường, di tích lịch sử đình Tăng Phú.

 

Chào mừng kỷ niệm 30/4 và 1/5 năm 2005, đã khánh thành đưa vào sử dụng trụ sở UBND và Nhà ghi bia các anh hùng liệt sĩ.

 

Về thể dục thể thao – văn nghệ:

 

Là một trong những phường dẫn đầu của quận về các phong trào thể dục thể thao và văn nghệ: Đặt biệt năm 2005: giải nhất bóng đá do Hội nông dân tổ chức, giải nhất bóng chuyền năm 2005, giải 3 văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30/4.     

 

Diện tích: 4,449.859km2

 

Số hộ: 4.309 hộ

 

Phường mới thành lập từ năm 1997. Hiện trong quá trình đô thị hóa.

 

Bí thư: Trần Văn Ràng

 

Chủ tịch: Nguyễn Văn Quên

 

 

Là phường đô thị. Kiến trúc nhà ở dạng cư xá tập trung. Tỷ lệ dân số cao. Số hộ kinh doanh chiếm ¼ số hộ dân toàn phường

- Tất cả 4/4 ấp toàn phường đã ra mắt BCN khu phố văn hoá. Trong đó ấp Gò Cát đã được công nhận ấp văn hóa

 

-   Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt tỉ lệ 86-88%

 

-   Năm 1998 được công nhận đạt chuẩn quốc gia xoá mù chữ, năm 2000 được công nhận đạt    chuẩn phổ cập giáo dục cấp II

 

-   Trong 5 năm kể từ khi tách quận đã thực hiện tốt công tác XĐGN, xây dựng nhà tình nghĩa –  tình thương

 

-   Xây dựng 23 căn nhà tình thương , 5 căn nhà tình nghĩa

 

-   Riêng về chăm lo gia đình chính sách được thành phố khen thưởng

 

-   Các chỉ tiêu pháp lệnh quận giao hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu.

 

-   Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh.

Số lượng lượt xem: 21565