title

Phường Tân Phú (phường anh hùng)
Thứ hai, 01/11/2010, 20:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Địa chỉ: 117 đường Nam Cao, phường Tân Phú. quận 9

Dân số: 16.441 người

 

Diện tích: 4,449.859km2

 

Số hộ: 4.309 hộ

 

Phường mới thành lập từ năm 1997. Hiện trong quá trình đô thị hóa.

 

Bí thư: Trần Văn Ràng

 

Chủ tịch: Nguyễn Văn Quên

Là phường đô thị. Kiến trúc nhà ở dạng cư xá tập trung. Tỷ lệ dân số cao. Số hộ kinh doanh chiếm ¼ số hộ dân toàn phường

- Tất cả 4/4 ấp toàn phường đã ra mắt BCN khu phố văn hoá. Trong đó ấp Gò Cát đã được công nhận ấp văn hóa

 

-   Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt tỉ lệ 86-88%

 

-   Năm 1998 được công nhận đạt chuẩn quốc gia xoá mù chữ, năm 2000 được công nhận đạt    chuẩn phổ cập giáo dục cấp II

 

-   Trong 5 năm kể từ khi tách quận đã thực hiện tốt công tác XĐGN, xây dựng nhà tình nghĩa –  tình thương

 

-   Xây dựng 23 căn nhà tình thương , 5 căn nhà tình nghĩa

 

-   Riêng về chăm lo gia đình chính sách được thành phố khen thưởng

 

-   Các chỉ tiêu pháp lệnh quận giao hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu.

 

-   Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh.

Số lượng lượt xem: 31941