title

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 9
Thứ bảy, 08/12/2018, 08:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

- Địa chỉ: 2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9 - Điện thoại: (08) 8.973.075

I. Giới thiệu tóm tắt về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 9 được bố trí trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 9.

- Địa chỉ: 2/304 Xa Lộ Hà Nội, khu phố 1, phường Hiệp Phú, Quận 9

- Điện thoại: 028.38973075

- Email: tckh.q9@tphcm.gov.vn

Căn cứ Quyết định 01/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 9, có quy định vị trí và chức năng như sau:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực: tài chính; tài sản; quy hoạch; kế hoạch và đầu tư.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính và lĩnh vực kế hoạch, đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hiện nay, số lượng cán bộ công chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch là 12 người (trong đó có 03 Lãnh đạo). Toàn thể cán bộ, công chức đều có trình độ Đại học trở lên (trong đó có 07 thạc sỹ), có năng lực, năng động, nhạy bén, giải quyết công việc nhanh, đạt hiệu quả trong quản lý Nhà nước.

II. Giới thiệu về lãnh đạo đơn vị:

1. Ông Lê Tấn Hồng

Text Box: - Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 9.

 

- Số điện thoại cơ quan: 028.38973075

- Email: lthong.q9@tphcm.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách điều hành chung mọi hoạt động của Phòng và những công tác trọng tâm; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính; tài sản; quy hoạch; kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Ông Nguyễn Lê Hiệp

Text Box: - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.

 

- Số điện thoại cơ quan: 028.38973075

- Email: nlhiep.q9@tphcm.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: giúp Trưởng phòng tham mưu Ủy ban nhân dân Quận thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Thanh quyết toán nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính và đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác xử lý nhà đất theo Nghị định 167 của Chính phủ.

3. Bà Trần Thị Duy Hạnh

Text Box: - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.

 

- Số điện thoại cơ quan: 028.38973075

- Email: ttdhanh.q9@tphcm.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: giúp Trưởng phòng tham mưu Ủy ban nhân dân Quận thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Công tác tài chính của Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ công ích Quận 9; Công tác kiểm tra việc chấp hành giá, kê khai giá theo quy định; Thanh lý tài sản Nhà nước, thanh lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; Chỉ đạo công tác hạch toán tài sản của các đơn vị thuộc quận; Phụ trách công tác ISO của đơn vị.

Số lượng lượt xem: 59049