title

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 9
Thứ năm, 11/10/2018, 23:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

- Địa chỉ: 46/11 đường Tân Lập 1, Khu phố 3, Phường Hiệp Phú, Quận 9 – Điện thoại: (08)22296079 – (08)38973236 – (08)22287786 –(08)38966774 - (08)38973237

  1. Giới thiệu tóm tắt chức năng, nhiệm vụ:
  1. Chức năng:

Phòng Giáo dục và Đào tạo giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương, bao gồm: chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật.

 

  1. Nhiệm vụ:

Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.

 

  1. Thông tin lãnh đạo
  1. Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Số điện thoại cơ quan: 028.2229.6079

Email cá nhân: ntthien.q9@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Chiến lược phát triển của ngành;

- Công tác Chính trị tư tưởng;

-Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm;

- Công tác Tổ chức cán bộ;

- Công tác Thanh tra;

- Công tác Thi đua – khen thưởng;

- Công tác Đào tạo Bồi dưỡng;

- Công tác Kế hoạch –Tài chính;

- Công tác tổ chức các hoạt động dạy và học của bậc Tiểu học (Chất lượng giáo dục, công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia, trường Tiên tiến hiện đại, công tác kiểm định chất lượng bậc Tiểu học);

- Phụ trách trực tiếp: Trường Bồi Dưỡng Giáo dục.

File hình 3x4: (đính kèm)

 

  1. Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Văn Quí

Số điện thoại cơ quan: 028.2229.6079

Email cá nhân: nvqui.q9@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Công tác thực hiện đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp TP HCM giai đoạn 2011 – 2020

( Đề án ngoại ngữ 2020)”; Chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh (Mầm non, Tiểu học và THCS);

- Công tác tổ chức các hoạt động dạy và học của bậc THCS (Chất lượng giáo dục, công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia, trường Tiên tiến hiện đại, công tác kiểm định chất lượng bậc Trung học cơ sở);

- Công tác Phổ cập Giáo dục - xóa mù chữ; công tác phối hợp với TTGDNN- GDTT;

- Công tác CSVC – Thống kê;

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quốc phòng – An ninh;

- Công tác phòng chống thiên tai, bão lụt; phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn;

- Công tác Văn thể mỹ; An toàn giao thông; Phổ cập bơi cho học sinh;

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính; thực hiện qui trình ISO.

- Hỗ trợ hoạt động của Hội Khuyến học; Hội Cựu giáo chức.

File hình 3x4: (đính kèm)

 

  1. Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Phan Thị Kim Duyên

Số điện thoại cơ quan: 028.2229.6079

Email cá nhân: ptkduyen.q9@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Công tác tổ chức các hoạt động, việc dạy và học của bậc Mầm non

(Chất lượng giáo dục, công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia, trường Tiên tiến hiện đại; kiểm định chất lượng giáo dục bậc Mầm non).

- Công tác quản lí các cơ sở Mầm non ngoài công lập;

- Hoạt động Đoàn – Đội, Giáo dục Kĩ năng sống;

- Công tác Hỗ trợ giáo dục hòa nhập - Giáo dục trẻ khuyết tật;

- Công tác Bán trú, Y tế học đường, An ninh - An toàn trường học;

- Công tác phòng chống AIDS, ma túy, tệ nạn trong trường học;

- Công tác dân số, gia đình và trẻ em;

- Công tác Bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục.

Số lượng lượt xem: 42173