title

LƯU Ý KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐƯỢC CẤP
Thứ sáu, 13/11/2020, 12:26 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Các hành vi thi công xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng được cấp gồm:

- Thay đổi về vị trí, diện tích xây dựng, quy mô, chiều cao, số tầng;

- Điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi kết cấu chịu lực, thay đổi công năng sử dụng, ảnh hưởng môi trường, an toàn công trình, phòng chống cháy, nổ;

- Thay đổi kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi các nội dung nêu trên thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

2. Xử phạt vi phạm hành chính khi thi công xây dựng công trình sai giấy phép được cấp:

2.1. Phạt tiền

+ Trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo: phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tùy hành vi vi phạm theo khoản 2 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017.

+ Trường hợp cấp phép xây dựng mới: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đồng tùy hành vi vi phạm theo khoản 4 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017.

2.2. Biện pháp khắc phục hậu quả

+ Đối với hành vi vi phạm đã kết thúc (công trình đã hoàn thành): Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

+ Đối với hành vi đang thi công công trình xây dựng (công trình đang xây dựng):

  • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp phép xây dựng.
  • Hết thời hạn 60 ngày, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.
  • Sau khi được cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng, công trình, phần công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy phép xây dựng thì tổ chức, cá nhân vi phạm phải tháo dỡ công trình hoặc phần công trình đó mới được tiếp tục xây dựng.

2.3. Thu hồi, hủy giấy phép xây dựng

Trường hợp chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sẽ bị thu hồi giấy phép xây dựng; nếu chủ đầu tư không nộp lại giấy phép xây dựng thì cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hủy giấy phép xây dựng.

3. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (hoàn công) khi thi công xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng được cấp:

Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định.

Trường hợp nhà ở xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp nhà ở xây dựng không đúng giấy phép được cấp kể từ ngày 15/01/2018 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc) thì buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm theo quy định tại Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP./.

 

                                                ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Đào Thụy Gối Gòn

Số lượng lượt xem: 123