title

Lịch Tiếp công dân của Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng nhân dân Quận 9 tháng 04 năm 2019
Thứ bảy, 30/03/2019, 04:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ban Tiếp công dân quận 9 thông báo lịch Tiếp công dân của Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng nhân dân quận vào thứ Hai hằng tuần trong tháng 4 như sau:

STT Ngày tháng năm Lãnh đạo tiếp dân Chức vụ
1 01/04/2019 ĐẶNG THỊ HỒNG LIÊN Đại biểu HĐND thành phố - Bí thư Quận ủy Quận 9 - Chủ tịch HĐND quận
2 08/04/2019 PHẠM QUANG BỬU Phó Chủ tịch HĐND quận
3 22/04/2019 LÊ QUANG NAM Phó Chủ tịch TT.HĐND quận
4 29/04/2019 ĐẶNG THỊ HỒNG LIÊN Đại biểu HĐND thành phố - Bí thư Quận ủy Quận 9 - Chủ tịch HĐND quận

Nay Ban tiếp công dân quận thông báo đến Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường niêm yết tại trụ sở và các khu phố trên địa bàn quận, thông tin trên loa phát thanh phường nội dung này đến nhân dân trên địa bàn quận để biết liên hệ Ban Tiếp công dân quận khi có nhu cầu. (Điện thoại liên lạc: 37.305.837)

Số lượng lượt xem: 60