title

Lịch Tiếp công dân của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 9 tháng 02 năm 2019
Thứ ba, 29/01/2019, 03:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ban Tiếp công dân quận 9 thông báo lịch Tiếp công dân của Thường trực Ủy ban nhân dân quận vào thứ Năm hằng tuần trong tháng 2 như sau:

STT Ngày tháng năm Lãnh đạo tiếp dân Chức vụ
1 14/02/2019 TRẦN VĂN BẢY Chủ tịch UBND quận
2 21/02/2019 NGUYỄN VĂN THÀNH Phó Chủ tịch UBND quận
3 28/02/2019 HOÀNG MINH TUẤN ANH Phó Chủ tịch UBND quận

Nay Ban tiếp công dân quận thông báo đến Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường niêm yết tại trụ sở và các khu phố trên địa bàn quận, thông tin trên loa phát thanh phường nội dung này đến nhân dân trên địa bàn quận để biết liên hệ Ban Tiếp công dân quận khi có nhu cầu. (Điện thoại liên lạc: 37.305.837)

Số lượng lượt xem: 116