title

Kết quả Đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân về sự phục vụ của Ủy ban nhân dân Quận 9 quý IV năm 2020 (11/8/2020 - 10/11/2020)
Thứ ba, 17/11/2020, 10:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

 

Số lượng lượt xem: 84