title

Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018 đối với Ủy ban nhân dân phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9
Thứ tư, 14/08/2019, 09:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng lượt xem: 1461